Stabilita a způsobilost procesu (SPC)

Cena: 4 900 
Forma: Prezenčně

Nevíte, jak dobře plníte požadavky vašich zákazníků? Nejste si jistí, jak správně vyhodnotit stabilitu a způsobilost vašich procesů? Který regulační diagram použít? Jaké jsou předpoklady pro vyhodnocení způsobilosti? Jaký je rozdíl mezi dlouhodobou a krátkodobou způsobilostí?

V datech se často skrývají informace, které při běžném sledování výroby v čase neodhalíte. Pomoci může sledování stability procesu regulačními diagramy, které vás včas upozorní v okamžiku, kdy se s vaším procesem začne něco dít. Díky tomu dokážete hned zasáhnout a předejít chybám. Způsobilost procesu Vám pak pomůže stanovit, jak dobře dokážete plnit požadavky zákazníků. Na kurzu vám vše názorně ukážeme v softwaru Minitab.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z vaší firmy, analyzovat při školení data z vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení je 8 hodin.
Kategorie:

Popis

Na školení vás teoreticky i prakticky naučíme statistické řízení procesu (SPC, Statistical Process Control) ve statistickém programu Minitab. Získáte spolehlivý nástroj, který vám pomůže se systematickým řešením problémů.

Tento kurz je součástí kurzů Vyhodnocení dat v softwaru Minitab. Každý účastník, který si zakoupí alespoň tři dny z Vyhodnocení dat, má v ceně také jednu hodinu individuální konzultace.

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

Co se naučíte

 • statistické řízení procesu (SPC, Statistical Process Control)
 • základní principy regulačních diagramů
 • regulační diagramy pro spojitá data – I-MR, Xbar-R, Xbar-S
 • regulační diagramy pro diskrétní data – P diagram, U diagram
 • princip indexů způsobilosti a jejich předpoklady
 • interpretace indexů způsobilosti (Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk)

Harmonogram

Časové rozvržení: 8:00–14:30

 • 7:45–8:00 otevření události
 • 8:00–11:00 I. dopolední blok teorie a příklady
 • 11:00–11:45 pauza na oběd
 • 11:45–14:30 II. dopolední blok teorie a příklady

Školení probíhá online formou za přítomnosti lektora.

Co budete potřebovat?

Pro koho

 • Process Engineer, Process Technologist
 • metrolog
 • pracovník oddělení kvality – Quality Manager, Quality Engineer
 • pracovník oddělení vývoje
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Výhody prezenčního tréninku

 • Předání celého know-how prezenční formou
 • Podrobnější teoretická průprava
 • Diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • Dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby

Zahrnuto v ceně

 • Celkem šest hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • Tréninkové materiály – studijní podklady a příručka Minitab
 • osvědčení o absolvování kurzu Stabilita a způsobilost procesu (SPC)