Korelační a regresní analýza dat

Cena: 4 900 
Forma: Prezenčně

Nevíte, jak nastavit proces, abyste vyráběli podle požadavků zákazníka? Potřebujete nalézt vztahy mezi vstupními, procesními proměnnými a výstupem z Vašeho procesu? Hodnotíte výstup z Vašeho procesu jen OK / NOK kusy, a přesto potřebujete nalézt správné nastavení procesu? Na školení Vás potřebnou teorii i praxi naučíme ve statistickém programu Minitab.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, analyzovat při školení data z Vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení je 8 hodin.
Kategorie:

Popis

Díky kurzu budete schopni lépe poznat Váš proces, zjistit, co jej ovlivňuje, a jaké jsou souvislosti mezi vstupy a výstupy (ve Vašich procesech). Dozvíte se, jak na základě dat nastavit proces tak, abyste vyráběli podle požadavků zákazníka. Společně si vyzkoušíme, jak nalézt vztahy mezi vstupními, procesními proměnnými a výstupem z Vašeho procesu, což lze využít právě při hledání optimálního nastavení procesu. Na školení Vás naučíme teorii i praxi ve statistickém programu Minitab

Tento kurz je součástí kurzů Zpracování dat v softwaru Minitab. Každý účastník, který si zakoupí alespoň tři dny ze Zpracování dat, má v ceně také jednu hodinu individuální konzultace.

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

Co se naučíte

 • popis vztahu mezi vstupními a výstupními parametry
 • korelační analýzu
 • rozdíl mezi souvislostí a příčinným vztahem (korelace a kauzalita)
 • lineární regresi
 • vícerozměrnou regresi
 • logistickou regresi (na výstupu není spojitá veličina)

Harmonogram

Časové rozvržení: 8:00–14:30

 • 7:45–8:00 otevření události
 • 8:00–11:00 I. dopolední blok teorie a příklady
 • 11:00–11:45 pauza na oběd
 • 11:45–14:30 II. dopolední blok teorie a příklady

Školení probíhá online formou za přítomnosti lektora.

Co budete potřebovat?

Pro koho

 • Process Engineer, Process Technologist
 • metrolog
 • pracovník oddělení kvality – Quality Manager, Quality Engineer
 • pracovník oddělení vývoje
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Výhody prezenčního tréninku

 • Předání celého know-how prezenční formou
 • Podrobnější teoretická průprava
 • Diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • Dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby

Zahrnuto v ceně

 • Celkem šest hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • Tréninkové materiály – studijní podklady a příručka Minitab
 • osvědčení o absolvování kurzu Korelační a regresní analýza dat