Všeobecné obchodní podmínky

společnosti SC&C Partner, spol. s r. o. se sídlem: V Újezdech 569/7, Brno 621 00, IČ: 25501984, bankovní spojení: 2000110823/2010 (CZK); 2600110835/2010 (EUR), zastoupena: Ing. Vilémem Patlokou, jednatelem společnosti, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C,  vložka 28325 pro prodej zboží a služeb

Obchodní podmínky vzdělávacích akcí

Školení, tréninky, koučink, semináře, konzultace, expertní služby:

 1. Objednávka vzdělávací akce se stává momentem potvrzení ze strany společnosti SC&C Partner, spol. s r. o. závaznou. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje správnost identifikačních údajů.
 2. Objednávka vzdělávací akce probíhá písemně prostřednictvím emailu nebo registrací na jednotlivé vzdělávací akce prostřednictvím registračních formulářů.
 3. Cena vzdělávacích akcí s termínem realizace je uvedena u každého jednotlivé akce v kalendáři školení. Cena vzdělávací akce, pokud není uvedeno jinak, zahrnuje náklady společnosti na lektora, pronájem konferenčních prostor, audio-vizuální techniky, občerstvení v průběhu akce a školící materiály. Cena je uváděna bez DPH. Cena vzdělávací akce “na klíč” obsahuje náklady uvedené a odsouhlasené v nabídce.
 4. Pokud není domluveno jinak, hradí se účastnický poplatek na vzdělávací akci na základě zálohové faktury vystavené objednateli před začátkem akce.
 5. Podmínky zrušení účasti na akci (vzdělávací akce):
  Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.
  30 dní před zahájením kurzu – storno poplatek 0 Kč
  Při zrušení účasti 29 – 7 dnů před zahájením kurzu – storno poplatek 50 % ceny
  V době kratší než jeden týden před konáním akce – storno poplatek 100% ceny
  Na vzdělávací akci je možné delegovat náhradníka (kolegu).
 6. V případě zaplacení zálohové faktury a následného storna, budou v případě nároku na vrácení peněz, peníze poukázány zpět na účet do 5 pracovních dnů.
 7. Při přihlášení účastníka na nejbližší následující shodný kurz bude storno poplatek odečten z ceny tohoto kurzu.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci vzdělávací akci zrušit. V takovém případě bude nabídnut náhradní termín nebo vrácení účastnického poplatku v plné výši.
 9. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy uvedeny na stránkách www.scacp.cz.

Obchodní podmínky výuková videa

Přístup do online platformy výukových videí:

 1. Objednávka výukových videí se stává momentem potvrzení ze strany společnosti SC&C Partner, spol. s r. o. závaznou. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje správnost identifikačních údajů.
 2. Objednání probíhá písemně emailem nebo registrací v členské sekci na stránkách www.scacp.cz.
 3. Cena zahrnuje přístup do členské sekce, výuková videa, testy a osvědčení. Cena je uváděna bez DPH. Cena vzdělávací akce “na klíč” obsahuje náklady uvedené a odsouhlasené v nabídce.
 4. Výuková videa jsou hrazena na základě zálohové faktury.
 5. Objednávku je možné stornovat telefonicky nebo e-mailem. Zakázka bude stornována, pokud již nebyly zaslány přístupové údaje do členské sekce.
 6. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy uvedeny na stránkách www.scacp.cz.

Obchodní podmínky pro nákup a využití voucherů

Nákup voucherů, tj. předplacení si služby od SC&C Partner, spol. s r. o.

 1. Nákup voucheru je přes stránku https://www.scacp.cz/vouchery-pro-rok-2021/ nebo prostřednictví emailové, osobní a telefonické komunikace.
 2. Objednávka voucheru se stává momentem potvrzení ze strany společnosti SC&C Partner, spol. s r. o. závaznou. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje správnost identifikačních údajů.
 3. Voucher je vystaven na konkrétní školení nebo hodnotu, která bude vyčerpána prostřednictví objednávky do konce následujícího roku od zakoupení voucheru. Čerpání hodnoty voucheru je možné rozprostřít do celého roku po dílčích částech. Je možné kombinovat více služeb SC&C Partner, spol. s r. o. v čerpání hodnoty voucheru.
 4. Vouchery jsou hrazeny na základě faktury, jakmile je faktura uhrazena je zaslán voucher buďto elektronickou formou nebo poštou.
 5. SC&C Partner, spol. s r. o. si vyhrazuje právo při nízkém počtu zájemců konkrétní akce nebo v případě zásahu vyšší moci akci zrušit. V takovém případě bude nabídnut náhradní termín nebo vrácení hodnotu voucheru  v plné výši.
 6. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy uvedeny na stránkách www.scacp.cz.

Obchodní podmínky konference

BeExcellent Lean Summit Czechoslovakia:

 1. Objednávka účasti na konferenci se stává momentem potvrzení ze strany společnosti SC&C Partner, spol. s r. o. závaznou. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje správnost identifikačních údajů.
 2. Objednání probíhá písemně emailem nebo zakoupením vstupenky na stránce www.beexcellent.cz.
 3. Cena vstupenky na konferenci je uvedena na stránce www.beexcellent.cz.
 4. Prezenční části se mohou účastnit jen ti, kteří splňují aktuální nařízení vlády ČR a SK ohledně osobního setkávání se a nemají příznaky onemocnění Covid-19.
 5. Pokud není domluveno jinak, hradí se poplatek za účast na konferenci na základě zálohové faktury vystavené objednateli se 7 denní splatností.
 6. Podmínky zrušení účasti na konferenci:
  Nemůže-li Zákazník (příp. příslušný zaměstnanec Zákazníka) využít zaplacenou službu či se zúčastnit konference, má právo za sebe poslat náhradu. Peníze za vstupenky na Summit nevracíme.
  Při zásahu vyšší moci nebo při nízkém počtu zájemců si SC&C Partner spol. s r.o . vyhrazuje právo konferenci zrušit či přesunout na jiný termín. Termín může organizátor přesunout na pozdější termín, ne však  více jak o 2 roky od původního termínu konání. zrušení konference bude úhrada vrácena.
 7. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy uvedeny na stránkách www.scacp.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s ustanovením  čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  Jaké jsou zásady zpracování osobních údajů se dozvíte zde:  Zásady zpracování osobních údajů

Aktualizace

Poslední aktualizace Všeobecných obchodních podmínek proběhla 27.11.2020