Webináře

Webináře probíhají vždy živě pod vedením zkušeného lektora, velký důraz je dán na praktické příklady i prostor pro Vaše otázky.

Témata jsou pravidelně obnovována, a to od statistické analýzy dat až po neustálé zlepšování, zvyšování kvality a produktivity. Webináře nejsou omezeny počtem účastníků a jsou zdarma.