Úvod do Minitabu a popisné statistiky

Cena: 4 900 
Forma: Prezenčně

V kurzu vám ukážeme, jak efektivně využívat software Minitab a jaké jsou jeho možnosti. Zjistíte, co je užitečné sledovat v datech, jak hledat rozdíly a souvislosti a jak si přichystat data pro analýzu. Po absolvování kurzu si budete jisti v interpretaci histogramů, boxplotu, průběhových diagramů, směrodatných odchylek a dalších často využívaných grafů a numerických ukazatelů.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z vaší firmy, analyzovat při školení data z Vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení je 8 hodin.
Kategorie:

Popis

Na školení Vás naučíme základy statistiky a práci ve statistickém programu Minitab

Naučíme Vás prakticky využívat nástroje softwaru Minitab při plnění Vašich každodenních úkolů v oblasti analýzy dat. Získáte spolehlivý nástroj, který Vám pomůže se systematickým řešením problémů.

Tento kurz je součástí kurzů Vyhodnocení dat v softwaru Minitab. Každý účastník, který si zakoupí alespoň tři dny z Vyhodnocení dat, má v ceně také jednu hodinu individuální konzultace.

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

Co se naučíte

 • představení SW Minitab
 • popisná statistika (průměr, medián, směrodatná odchylka, rozpětí a další)
 • tvorba, úprava a interpretace grafů (histogram, boxplot, průběhový diagram a další)
 • uspořádání výstupů a jejich prezentace
 • příprava dat pro analýzu

Harmonogram

Celodenní školení probíhá prezenční formou za přítomnosti lektora v Brně s pauzou na oběd. 

Co budete potřebovat?

Pro koho

 • Process Engineer, Process Technologist
 • metrolog
 • pracovník oddělení kvality – Quality Manager, Quality Engineer
 • pracovník oddělení vývoje
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Výhody prezenčního tréninku

 • Předání celého know-how prezenční formou
 • Podrobnější teoretická průprava
 • Diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • Dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby

Zahrnuto v ceně

 • Celkem osm hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • Tréninkové materiály – studijní podklady a příručka Minitab
 • Osvědčení o absolvování kurzu Úvod do Minitabu a popisné statistiky