Inovace a strategie

V oblasti strategie nabízíme managementu firem konzultace a praktické workshopy. Každému oddělení i jednotlivci bude zřejmé, oč jeho firma usiluje, kdo je za cíle odpovědný a jaké iniciativy je třeba zahájit pro dosažení cílů

Pokud jste v situaci, kdy máte v plánu zvyšovat výnosy a zisk, nebo naopak čelíte poklesu tržeb, připravili jsme pro vás workshop Blue Ocean Strategy. Jedná se o srozumitelnou a účinnou metodu, pomocí které identifikujete produkt vhodný k inovaci, provedete srovnání vašich konkurenčních faktorů s konkurencí a identifikujete potenciální zákazníky. 

inovace a strategie

Jaký je průběh?

 • Zjistíme, do jaké míry je strategie srozumitelná a akceptovatelná zaměstnanci na všech úrovních řízení.
 • Poskytneme efektivní postupy, které pomohou vaši strategii dobře naplánovat, komunikovat a realizovat. 
 • Pomůžeme identifikovat a definovat iniciativy, které povedou k dosažení vašich krátkodobých a střednědobých cílů.
 • Pro realizaci konkrétních iniciativ vybereme adekvátní metodické postupy. 
 • Metodické postupy naučíme používat vaše zaměstnance v každodenní praxi.

Přínosy spolupráce

 • Získáte od nás nezávislý pohled na vaši strategii a na její provázání s cíli a očekáváním akcionářů nebo majitelů.
 • Posílíme zapojení vašich lidí do realizace strategických iniciativ a zvýšíme jejich kompetence v oblasti zvyšování efektivity. 

Typické příklady

Náš zákazník má tříletý cíl zvýšit zisk z 5 na 10 %. Během prvního roku má dosáhnout zvýšení zisku na 7,5 %. Úvodní diagnostika ukázala na potenciál v oblasti snížení nákladů na nízkou kvalitu a ve zvýšení produktivity. 

Klíčové iniciativy v oblasti kvality: Zvýšit kompetence zaměstnanců v oblasti analýzy a eliminace kořenových příčin vad (RCA a A3 report) a snížit vady o 30 %. Realizovat čtyři Lean Six Sigma projekty na nejproblematičtější procesy s celkovou úsporou 10 mil. Kč.

Klíčové iniciativy v oblasti produktivity: Zkrátit neproduktivní časy přestavby linek o 50 % při přechodu z jednoho typu výrobku na jiný pomocí metody SMED. Snížit ztrátové časy způsobené poruchami výrobního zařízení o 20 % pomocí metody TPM.

Jak začít?

 • Kontaktujte nás a řekněte nám více o vašich představách. 
 • Vzájemná spolupráce může začínat dotazem přes kontaktní formulář na této stránce, telefonátem, e-mailem, videokonferencí nebo osobním nezávazným setkáním. 
 • Před samotným kontaktem si můžete prohlédnout videa nebo absolvovat webináře na téma strategie (Inovační strategie a New Product Development), efektivita a neustálé zlepšování a analýza dat. 
 • Vyberte si způsob, který pro vás bude komfortní.

Hlavní konzultant Inovace a strategie

Petr Váradi

Má zkušenosti s vývojem komplexních produktů, vždy preferuje i přesah vývoje produktu do oblasti výrobních procesů včetně AM technologií.

Účastnil se implementace programů Reliability Growth a inženýrských GB kurzů v Doosan Bobcat Engineering. Pohybuje se v oblastech inovací produktů, nových technologií a metodik jako jsou Design for Cost, Manufacturing, Assembly, DFSS. Má zkušenosti s transformacemi týmů. Inovační strategie tvořil i s externími partnery, například s KPMG.