Nabídka pro partnery

Stabilní partnerské vztahy jsou pro nás „rodinným stříbrem“. Dlouhodobá spolupráce je to, co přináší největší prospěch oběma stranám. Proto se o naše partnery rádi a pečlivě staráme.

Každá spolupráce s partnery je jiná a záleží na konkrétním produktu, službě a firmě. Jsme otevřeni novým spolupracím a partnerstvím, neváhejte nás kontaktovat s vaší nabídkou.

sestavení týmu

Příklady spolupráce

Sigma Breakthrough Technologies, Inc. (SBTI): V roce 2006 jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio o návrh výrobků a procesů díky metodice Design for Six Sigma. Navázali jsme partnerství s lídrem na trhu v této oblasti – se společností SBTI se sídlem v Americe. Po intenzivním předávání znalostí školitelům a po několika společných projektech jsme od SBTI získali kvalifikaci nabízet tuto službu v Evropě.


Staufen: V roce 2019 jsme uzavřeli partnerství se společností Staufen se sídlem ve Stuggartu. Spolupracujeme na projektech probíhajících mezi společnostmi s německou centrálou a jejich pobočkami v Česku a na Slovensku. Podařilo se nám také zapojit společnost Staufen do spolupráce s našimi českými zákazníky v oblasti automatizace a průmyslu 4.0.

Mezi naše hlavní partnery patří

Přínosy spolupráce

  • Vzájemné obohacení informacemi z jiné pracovní oblasti, než sami děláte nebo děláme.
  • Doplníte svou nabídku externích služeb nebo produktů.
  • Rozšíříte si okruhů zákazníků.
  • Získáte nové spoluprace a zakázky.

Jaký je průběh?

  • Na společné schůzce (osobně nebo online) se seznámíme a představíme si navzájem své firmy, přístupy a produkty.
  • Navrhneme možnosti a odsouhlasíme si podmínky spolupráce.
  • Dle domluvy a příležitostí budeme spolupracovat na školeních, zakázkách nebo projektech.

Jak začít?

  • Kontaktujte nás a řekněte nám více o vaší firmě.
  • Vzájemná spolupráce může začínat dotazem přes kontaktní formulář na této stránce, telefonátem, e-mailem, videokonferencí nebo osobním nezávazným setkáním.