Analýzy dat a data mining

Firmy sbírají spoustu dat a často nevyužívají potenciál, který se v datech skrývá. Naším posláním je ukázat, jak se v datech zorientovat a jak využít data ve svůj prospěch. Snažíme se, aby lidé měli správná data ve správné formě a mohli se na jejich základě informovaně rozhodnout.

Přínosy spolupráce

  • Výstupy z analýzy dat, kterým rozumí téměř každý.
  • Získáte jistotu při každodenním rozhodování nad výsledky analýz.
  • Budete sledovat parametry a ukazatele, které jsou pro Vás opravdu důležité.
  • Dokážete včas reagovat na nečekané změny, které se stanou nejen ve výrobě.
  • Lépe pochopíte Váš proces a budete jej mít pod kontrolou.
  • Dostanete analýzu dat na svůj stůl real-time.

Jaký je průběh?

Na úvodním setkání prodiskutujeme Vaše potřeby a očekávání. Seznámíme se s fungováním, procesy a prostředím Vaší firmy. Navrhneme alternativy řešení Vaší situace, doporučíme vhodná školení, workshopy, konzultační podporu a shodneme se na optimálním postupu. Vyškolíme Vaše zaměstnance v nezbytných znalostech a dovednostech, poskytneme jim potřebnou metodickou i odbornou podporu. Pomůžeme vše rychle a správně aplikovat do reálné praxe, případně realizaci řešení sami provedeme.

Nejčastější způsoby spolupráce

Poznání procesu

Projdeme s Vámi vybrané procesy a klíčové ukazatele. Připravíme data do podoby tak, aby byla vhodná pro další analýzu. Společně prověříme věrohodnost dostupných dat.

Analýza a vizualizace dat

Dostanete od nás informace, které z analýzy plynou. Vypíchneme pro Vás důležitá fakta a projdeme je na společném workshopu. Získáte pevnou půdu pod nohama pro rozhodování a argumentaci.

Analýza na jedno kliknutí

Analýzu máte k dispozici na jedno kliknutí. Můžete ji pravidelně provádět s aktuálními čísly a daty.

Jak začít?

  • Nejlepším začátkem je schůzka s managementem. Čím lépe pochopíme vaše potřeby a očekávání, tím rychleji a efektivněji jsme schopni je naplnit.
  • Vyjasníme si, co analýza dat může přinést.
  • Vzájemná spolupráce může začínat dotazem přes kontaktní formulář na této stránce, telefonátem, e-mailem, videokonferencí nebo osobním nezávazným setkáním.