Akademická sféra

Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami, pořádáme Letní školu statistických metod, nabízíme možnost stáže, dlouhodobou spolupráci studentům, spolupracujeme na výzkumu a odborných publikacích, provádíme konzultace k diplomovým pracím.

Letní škola statistických metod

Každý rok pořádáme naši tradiční Letní školu statistických metod určenou především pro akademické a vědecké pracovníky, doktorandy a studenty.

Program letní školy vychází přímo ze zkušeností lektorů s výzkumem a výukou na univerzitách. Inspiruje se i každodenními zkušenostmi s metodikou Six Sigma při zlepšování procesů v praxi. Během 5 dní vás naučíme základy statistiky a práci ve statistickém programu Minitab.

  • Naučíte se, jak provádět analýzy systému měření (MSA, Measurement System Analysis).
  • Vysvětlíme si, co znamená stabilní proces a jak se využívá lineární regrese.
  • Ukážeme si, jak fungují statistické testy pro rozhodování na základě dat a jak je aplikovat na svá data.
  • Pomocí plánovaného experimentu (DoE, Design of Experiment) se vám značně urychlí a zpřesní zpracování vašich experimentálních výsledků, a to včetně jejich interpretace a prezentování.

Letní škola probíhá ve spolupráci s VUT v Brně. Bližší informace najdete v popisu samotného kurzu Letní škola statistických metod.

Nabídka práce: Od stáže k Associate Consultant

Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami a nabízíme stáž i dlouhodobou spolupráci studentům, kteří jsou na začátku své kariéry. Rádi vás v rámci rozvojového programu zaškolíme, aby se z vás stal samostatný konzultant a nepostradatelný člen týmu. Takto u nás začínal nejeden z našich konzultantů. 

Stáž může být zaměřena na statistickou analýzu dat, inovační postupy a metody zlepšování jako jsou Kaizen, Lean, Six Sigma, Design for Six Sigma a Blue Ocean strategy. Budete mít možnost podílet se na projektech ve významných nadnárodních nebo českých společnostech a získat cenné praktické dovednosti.

Stáž je vhodná pro vysokoškolské studenty ve 4. a 5. ročníku a doktorandské studenty.

Bližší informace najdete na stránce Zájemci o práci.

Výzkum a publikace

SC&C Partner spolupracuje s akademickými institucemi na vývoji metod a nástrojů určených pro:

  • strategické řízení,
  • inovace produktu a procesu, 
  • zvyšování produktivity a kvality procesů,
  • statistickou analýzu dat.

V roce 2021 připravil Vilém Patloka z firmy SC&C Partner spol. s r.o. ve spolupráci s SC&C s.r.o., Lean Institutem Slovakia o.z. a ŠKODA AUTO Vysokou školou o.p.s. výzkum s názvem „LEAN a neustálé zlepšování 2021“.

Cílem výzkumu je zjistit efektivitu využívání metod a nástrojů neustálého zlepšování a LEAN ve firmách a organizacích. Zajímají nás také zkušenosti a názory na tuto problematiku od různých firem, pracovníků i pracovních pozic. 

Konzultace diplomových prací

Konzultujeme doktorandské diplomové práce. Typickými tématy diplomových prací bývají metody a nástroje kvality, SPC (Statistical Process Control), MSA (Measurement System Analysis), Lean Six Sigma, Kaizen, Design for Six Sigma, Blue Ocean Strategy, firemní strategie a používání statistických metod. Pokud máte diplomovou práci, kterou byste s námi rádi prokonzultovali, ozvěte se.