Blue Ocean Strategy (BOS)

« Zpět do Slovníčku

Blue Ocean Strategy (BOS), neboli strategii modrého oceánu, popsali ve stejnojmenné knize z roku 2005 autoři W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Tato strategie vyzývá firmy, aby si vytvořily nový vlastní nedotčený tržní prostor, nezapojovaly se do silně konkurenčních trhů tzv. “rudých oceánů” a naopak své konkurenty z trhu vyřadily. Modrý oceán firmy vzniká díky hodnotové inovaci a snaze o vytvoření nízkých a odlišných nákladů. Dobře fungující trh, vysoký profit, rychlý růst a nízké náklady ale vždy přilákají další konkurenty, a proto je potřeba strategii udržovat a obnovovat.

« Zpět do Slovníčku