Minitab Engage

minitab-engage-logo

Sledujte, spravujte a sdílejte inovační a zlepšovací iniciativy od generování nápadů až po realizaci prostřednictví jedinečného řešení.

Zrychlování růstu a zvyšování ziskovosti začíná dobrými nápady a končí důkladnou realizací.

Vyzkoušejte si Minitab Engage dní zdarma

Minitab Engage je jedinečné řešení speciálně navržené tak, aby pomáhalo organizacím budovat zlepšovací programy a inovace, spouštět je pomocí nástrojů pro řešení problémů a osvědčených metodologií projektového řízení a poté sledovat klíčové metriky výkonu v reálném čase za účelem prokázání návratnosti investic.

Součástí Minitab Engage

  • Předpřipravená struktura pro nejčastěji používané metodologie jako jsou 8D, DMAIC, PDCA, CDOV, KAIZEN EVENT, A3
  • Sada vizuálních nástrojů a formulářů: 5x proč, SIPOC, Project Charter a FMEA, Myšlenkové mapy, Diagram rybí kosti, Afinitní diagram a další
  • Sběr nápadů pomocí evaluačních formulářů
  • DASHBORAD: v reálném čase umožňuje sledování stavu projektů a finalizace klíčových metrik projektů včetně finančního vyhodnocení
  • Vizualizace klíčových metrik projektu pomocí dynamického a aktuálního sledování metrik výkonu 

Užitečné dokumenty a podklady