Koučování

Koučování i mentorování vede v konečném důsledku k akci. Ke změně chování, postojů, návyků v případě koučování, či k postupné práci a dokončení zlepšovacího projektu pomocí nově nabytých znalostí metodiky v případě mentorování. Obojí může fungovat samostatně i společně.

Koučovací témata mohou být buď pracovní, nebo osobní, nebo jejich kombinace. Největším odborníkem na sebe jste jen vy sami. Kouč Vám „pouze“ pomáhá rychleji a účinněji nalézt odpovědi, které jsou ve Vás skryté nebo je můžete s pomocí kouče odvodit.

Cílem a smyslem koučování je posun. Posun v činnosti, v přístupu, v myšlení. Koučování je vhodné v případě, kdy člověk potřebuje provést nějakou změnu, neví si s něčím rady, příliš dlouho o něčem uvažuje, potřebuje se rozhodnout mezi variantami či začít nebo pokračovat v činnosti, která je žádoucí (pro něj, nebo pro společnost) ať už z časových či jiných důvodů.

Jste motivováni ke změně v osobní či pracovní oblasti a oceníte podporu někoho dalšího pro její zacílení či realizaci?  Kladete si otázky jako např.:

 • Jak nastavit cíle, aby se daly splnit a věřil/a jsem tomu, že to půjde? 
 • Jak mám tohle všechno zvládnout?
 • Jak se mám rozhodnout? 
 • Jak se připravit na toto jednání? Jak udělat tuhle prezentaci? 
 • Jak se namotivovat pro tu a tu činnost?
 • Proč se s lidmi nedá domluvit? Nebo je to ve mně? Co dělám „špatně“?
 • Co je pro mě vlastně teď nejdůležitější?
 • Baví mě ta práce ještě vůbec? Jak to sladit s tím, co mě doopravdy baví a naplňuje? A co to vlastně je?
 • Není čas, na to se už někam posunout? Kam dál se ještě dá dostat? A chci tam vůbec? 

Pak může být koučování vhodnou cestou, jak se posunout.

Přínosy spolupráce

Kouč poskytuje bezpečný prostor pro důkladnější zamyšlení se nad tématem z různých stran. Klade otázky, kterými vyzývá koučovaného, aby se podíval na věc z jiné perspektivy, vede jej k nacházení vlastních vnitřních zdrojů pro vyřešení problému a dosažení změny, kterou pozitivně ocení jak koučovaný, tak jeho okolí.

Důraz je kladen na to, co může koučovaný v dané situaci ovlivnit a jaké konkrétní kroky  může udělat. S podporou kouče si koučovaný sám hledá a nachází možnosti, které pomohou vyřešit situaci a zároveň jsou v souladu s povahou či osobnostním nastavením koučovaného. 

Pro koho je určeno?

Naprosto pro kohokoli, kdo je motivován ke změně v osobní či pracovní oblasti a ocení podporu někoho dalšího pro její zacílení či realizaci.

Jaký je průběh?

 • Sezení v rozsahu cca 45–90 minut v pravidelných intervalech 1 až 3 týdny. Celková délka závisí na tématu a koučovaném.
 • Možnost osobního i online setkání dle preferencí koučovaného. 
 • Posun v dlouhodobějších tématech je většinou vnímatelný po cca 6 sezeních.

Jak začít?

V případě, že Vás koučování oslovuje a myslíte si, že by Vám mohlo pomoci ve Vaší situaci nebo to chcete zjistit, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si první seznamovací setkání s koučem. Toto sezení trvá zpravidla mezi 30 až 60 minutami a je zcela zdarma. Platíte jej až v okamžiku, kdy se rozhodnete pro dlouhodobější spolupráci. Délka spolupráce se odvíjí čistě od Vašich potřeb. 

Koučování je možné poptat individuálně či pro více lidí z Vaší organizace (individuálně i jako týmový koučink). Kontaktujte nás, probereme možnosti co nejlepšího přizpůsobení Vašim potřebám.