Koučování

Koučování i mentorování vede v konečném důsledku k akci. Ke změně chování, postojů, návyků v případě koučování, či k postupné práci a dokončení zlepšovacího projektu pomocí nově nabytých znalostí metodiky v případě mentorování.

Obojí může fungovat samostatně i společně.

Koučovací témata mohou být buď pracovní, nebo osobní, nebo jejich kombinace. Největším odborníkem na sebe jste jen vy sami. Kouč vám „pouze“ pomáhá rychleji a účinněji nalézt odpovědi, které jsou ve vás skryté nebo je můžete s pomocí kouče odvodit.

sestavení týmu

Cílem a smyslem koučování je posun. Posun v činnosti, v přístupu, v myšlení. Koučování je vhodné v případě, kdy člověk potřebuje provést nějakou změnu, neví si s něčím rady, příliš dlouho o něčem uvažuje, potřebuje se rozhodnout mezi variantami či začít nebo pokračovat v činnosti, která je žádoucí (pro něj, nebo pro společnost) ať už z časových či jiných důvodů.

Jste motivováni ke změně v osobní či pracovní oblasti a oceníte podporu někoho dalšího pro její zacílení či realizaci?  Kladete si otázky jako např.:

 • Jak nastavit cíle, aby se daly splnit a věřil/a jsem tomu, že to půjde? 
 • Jak mám tohle všechno zvládnout?
 • Jak se mám rozhodnout? 
 • Jak se připravit na toto jednání? Jak udělat tuhle prezentaci? 
 • Jak se namotivovat pro tu a tu činnost?
 • Proč se s lidmi nedá domluvit? Nebo je to ve mně? Co dělám „špatně“?
 • Co je pro mě vlastně teď nejdůležitější?
 • Baví mě ta práce ještě vůbec? Jak to sladit s tím, co mě doopravdy baví a naplňuje? A co to vlastně je?
 • Není čas, na to se už někam posunout? Kam dál se ještě dá dostat? A chci tam vůbec? 

Pak může být koučování vhodnou cestou, jak se posunout.

Přínosy spolupráce

 • Kouč poskytuje bezpečný prostor pro důkladnější zamyšlení se nad tématem z různých stran. Klade otázky, kterými vyzývá koučovaného, aby se podíval na věc z jiné perspektivy, vede jej k nacházení vlastních vnitřních zdrojů pro vyřešení problému a dosažení změny, kterou pozitivně ocení jak koučovaný, tak jeho okolí.
 • Důraz je kladen na to, co může koučovaný v dané situaci ovlivnit a jaké konkrétní kroky může udělat. S podporou kouče si koučovaný sám hledá a nachází možnosti, které pomohou vyřešit situaci a zároveň jsou v souladu s povahou či osobnostním nastavením koučovaného. 

Pro koho je určeno?

Naprosto pro kohokoli, kdo je motivován ke změně v osobní či pracovní oblasti a ocení podporu někoho dalšího pro její zacílení či realizaci.

Jaký je průběh?

 • Sezení v rozsahu cca 45–90 minut v pravidelných intervalech 1 až 3 týdny. Celková délka závisí na tématu a koučovaném.
 • Možnost osobního i online setkání dle preferencí koučovaného. 
 • Posun v dlouhodobějších tématech je většinou vnímatelný po cca 6 sezeních.

Jak začít?

 • V případě, že vás koučování oslovuje a myslíte si, že by vám mohlo pomoci ve vaší situaci nebo to chcete zjistit, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si první seznamovací setkání s koučem. Toto sezení trvá zpravidla mezi 30 až 60 minutami a je zcela zdarma. Platíte jej až v okamžiku, kdy se rozhodnete pro dlouhodobější spolupráci. Délka spolupráce se odvíjí čistě od vašich potřeb. 
 • Koučování je možné poptat individuálně či pro více lidí z vaší organizace (individuálně i jako týmový koučink). Kontaktujte nás, probereme možnosti co nejlepšího přizpůsobení vašim potřebám.

Naši koučové

Helena Konečná

Helena působí v oblasti zlepšování procesů od roku 2001. Její pozornost se v poslední době více soustřeďuje na individuální koučování. Pro zlepšování je z její zkušenosti často podstatná nejen znalost „tvrdých“ metod, ale také vnitřní postoj, komunikace a spolupráce s ostatními. Co Helenu na koučování nejvíce fascinuje? Změna. Změna ve tváři, postoji těla i hlase, když si koučovaný dojde k pro něj zásadnímu uvědomění, které má chuť proměnit v konkrétní akci. Vyzkoušejte sílu rozhovoru zaměřeného na jediného člověka – na vás.

Martin O’Malley

Martin O’Malley

Martin koučuje a mentoruje střední a vyšší manažery ve výrobě i ve službách od roku 1998. Koučování je pro Martina způsob, jak lidem ve firmách pomáhat budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečnému výkonu. Je to proces, který se může zaměřit jak na rozvoj konkrétních pracovních dovedností, tak na řešení osobních problémů ovlivňujících pracovní výkon. Individuální koučování může sloužit také jako příprava na postup ve firemní hierarchii.