Individuální i týmové koučování jako podpora pro zlepšování procesů

Cílem a smyslem koučování je posun. Posun v činnosti, v postojích, v myšlení, v návycích. Pomocí zaměření na přítomnost, hledání zdrojů a funkčních vzorců chování vás vede ke kýženému cíli. Přitom na Vás neklade nárok na plnění žádné metodiky, žádného předem daného postupu. Kouč, na rozdíl od mentora, neradí.

Cesty k cílům jsou čistě vaše, nacházíte si je však v bezpečném prostoru, kdy kouč je zodpovědný za proces a vy za obsah.

Koučování je vhodné v případě, kdy člověk potřebuje provést nějakou změnu, neví si s něčím rady, příliš dlouho o něčem uvažuje, potřebuje se rozhodnout mezi variantami či začít nebo pokračovat v činnosti, která je žádoucí (pro něj, nebo pro společnost) ať už z časových či jiných důvodů.

sestavení týmu

Posun v činnosti, v postojích, v myšlení, v návycích. Pomocí zaměření na přítomnost, hledání zdrojů a funkčních vzorců chování Vás vede ke kýženému cíli. Přitom na Vás neklade nárok na plnění žádné metodiky, žádného předem daného postupu. Kouč, na rozdíl od mentora, neradí. Cesty k cílům jsou čistě vaše, nacházíte si je však v bezpečném prostoru, kdy kouč je zodpovědný za proces a vy za obsah.

Koučování je vhodné v případě, kdy člověk potřebuje provést nějakou změnu, neví si s něčím rady, příliš dlouho o něčem uvažuje, potřebuje se rozhodnout mezi variantami či začít nebo pokračovat v činnosti, která je žádoucí (pro něj, nebo pro společnost) ať už z časových či jiných důvodů.

Koučovací témata mohou být buď pracovní, nebo osobní, nebo jejich kombinace. Největším odborníkem na sebe jste jen vy sami. Kouč vám „pouze“ pomáhá rychleji a účinněji nalézt odpovědi, které jsou ve vás skryté nebo je můžete s pomocí kouče odvodit.

Není vyloučeno, že současně pracujete na zlepšovacím projektu, kde nějakou metodiku dodržovat potřebujete. V rámci koučování Vám ovšem kouč poskytuje bezpečný prostor pro to, aby ty cesty byly Vaše, v rámci možností metodiky.

Narazili jste při aplikování „tvrdých“ metod na to, že již víte jak, ale nevíte, jak pro to namotivovat Vaše lidi? Nebo i sebe? Jak změny komunikovat a jak je provádět tak nějak rychleji a efektivněji?

Jste motivováni ke změně v osobní či pracovní oblasti a oceníte podporu někoho dalšího pro její zacílení či realizaci? Kladete si otázky jako např.:

 • Jak nastavit cíle, aby se daly splnit a věřil/a jsem tomu, že to půjde? 
 • Jak mám tohle všechno zvládnout?
 • Jak se mám rozhodnout? 
 • Jak se připravit na toto jednání? Jak udělat tuhle prezentaci? 
 • Jak se namotivovat pro tu a tu činnost?
 • Proč se s lidmi nedá domluvit? Nebo je to ve mně? Co dělám „špatně“?
 • Co je pro mě vlastně teď nejdůležitější?
 • Baví mě ta práce ještě vůbec? Jak to sladit s tím, co mě doopravdy baví a naplňuje? A co to vlastně je?
 • Není čas, na to se už někam posunout? Kam dál se ještě dá dostat? A chci tam vůbec? 

Pak může být koučování vhodnou cestou, jak se posunout.

Přínosy spolupráce

 • Kouč poskytuje bezpečný prostor pro důkladnější zamyšlení se nad tématem z různých stran. Klade otázky, kterými vyzývá koučovaného, aby se podíval na věc z jiné perspektivy, vede jej k nacházení vlastních vnitřních zdrojů pro vyřešení problému a dosažení změny, kterou pozitivně ocení jak koučovaný, tak jeho okolí.
 • Důraz je kladen na to, co může koučovaný v dané situaci ovlivnit a jaké konkrétní kroky může udělat. S podporou kouče si koučovaný sám hledá a nachází možnosti, které pomohou vyřešit situaci a zároveň jsou v souladu s povahou či osobnostním nastavením koučovaného. 
 • Klienti oceňují např. možnost sdílet s někým dalším, říci to nahlas, vyslovit závazek, ujasnit si myšlenky, jasně definovat další kroky, které se dají vyhodnotit na dalším setkání.

Pro koho je určeno?

Naprosto pro kohokoli, kdo cítí pevnou půdu pod nohama, je motivován ke změně v osobní či pracovní oblasti a ocení podporu někoho dalšího pro její zacílení či efektivnější realizaci.

Formy spolupráce:

 • Individuální jednorázové koučování – pro přípravu na jednotlivou následující událost (prezentace projektu, důležitá schůzka)
 • Individuální dlouhodobější koučování – na začátku je vydefinováno téma, na kterém chcete pracovat, i ukazatele, jak vyhodnotíme, že bylo vašich cílů dosaženo. Je nastavena předpokládaná celková délka koučování, frekvence setkávání a pravidla pro ně, včetně dílčích milníků pro vyhodnocení postupu. Tato forma je možná realizovat např. v rámci benefitního programu, kdy je téma i proces nastavován pouze s klientem, nebo formou zadání tématu spolu s nadřízeným koučovaného.
 • Kombinace individuálního a týmového koučování dle vašich požadavků. Příkladem může být zrealizovaný program Řízení změn a motivace zaměstnanců (odkaz na Case Study bude dodán).

Jaký je průběh?

 • Sezení v rozsahu cca 45–90 minut v pravidelných intervalech 1 až 3 týdny. Celková délka závisí na tématu a koučovaném.
 • Možnost osobního i online setkání dle preferencí koučovaného. 
 • Posun v dlouhodobějších tématech je většinou vnímatelný po cca 6 sezeních.

Jak začít?

 • V případě, že vás koučování oslovuje a myslíte si, že by vám mohlo pomoci ve vaší situaci nebo to chcete zjistit, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si první setkání s koučem. Toto sezení trvá zpravidla mezi 30 až 60 minutami a je zdarma. Slouží hlavně k vyjasnění očekávání, vzájemnému seznámení a vyjasnění postupu k vydefinování tématu a rozsahu koučování. 
 • Koučování je možné poptat individuálně či pro více lidí z vaší organizace (individuálně i jako týmový koučink). Kontaktujte nás, probereme možnosti co nejlepšího přizpůsobení vašim potřebám.

Naši koučové

Helena Konečná

Helena působí v oblasti zlepšování procesů od roku 2001. Její pozornost se v poslední době více soustřeďuje na individuální koučování. Pro zlepšování je z její zkušenosti často podstatná nejen znalost „tvrdých“ metod, ale také vnitřní postoj, komunikace a spolupráce s ostatními. Co Helenu na koučování nejvíce fascinuje? Změna. Změna ve tváři, postoji těla i hlase, když si koučovaný dojde k pro něj zásadnímu uvědomění, které má chuť proměnit v konkrétní akci. Vyzkoušejte sílu rozhovoru zaměřeného na jediného člověka – na vás.

Martin O’Malley

Martin O’Malley

Martin koučuje a mentoruje střední a vyšší manažery ve výrobě i ve službách od roku 1998. Koučování je pro Martina způsob, jak lidem ve firmách pomáhat budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečnému výkonu. Je to proces, který se může zaměřit jak na rozvoj konkrétních pracovních dovedností, tak na řešení osobních problémů ovlivňujících pracovní výkon. Individuální koučování může sloužit také jako příprava na postup ve firemní hierarchii.