Zlepšování firemních procesů

Efektivita firemních procesů je základem konkurenceschopnosti a prosperity společnosti. Cílem zlepšovacích aktivit je zajistit hladké fungování procesů, maximalizaci jejich kapacity, snížení nákladů a zároveň rozvoj lidského potenciálu zaměstnanců.

Rychlé řešení problémů a neustálé zvyšování kvality a výkonnosti jsou již běžnou součástí každodenního pracovního života většiny firem. Tlak na snižování nákladů, eliminaci neshod a zvyšování produktivity je stále větší, oproti tomu najít čas a prostor na zlepšování je stále obtížnější.

efektivita

Proto by i zlepšování mělo být maximálně efektivní a účinné.

Přístupy ke zlepšování

Lean Six Sigma

Systematický přístup ke zlepšování stávajících procesů, založený na metodice DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Zaměřuje zlepšovací aktivity do klíčových firemních oblastí – zlepšení firemních KPI, vyřešení problémů, kde “jednodušší” zlepšovací aktivity nevedly k žádoucímu efektu. Probíhá prostřednictvím zlepšovacích projektů většího rozsahu (3 – 6 měsíců).

Kaizen aktivity

Účinné intenzivní krátkodobé akce vedoucí ke zlepšení v rámci vybraného procesu / pracoviště, jsou založeny na integrovaném použití týmových znalostí. Vedou k rychlému zlepšení, aktivity zpravidla trvají 3 – 5 dní plného zapojení týmu plus přípravné a navazující kroky, celkově by neměla přesáhnout dobu jednoho měsíce.

Rychlé řešení problémů

Přístupy směřující k rychlému vyřešení problému (neshoda v procesu, reklamace zákazníka), zpravidla založené na principu PDCA. Základem je rychlé nalezení kořenové příčiny a následně nápravného opatření. Spadají sem přístupy jako A3, RPS (Rapid Problem Solving), QRQC (Quick Response Quality Control), případně G8D (Global Eight Disciplines).

Zavádění systémů zlepšování

Pro efektivní fungování zlepšování je důležité vybudovat systém zlepšování na všech úrovních, tedy od zaměstnanců a drobných zlepšení až po strategické zlepšovací aktivity spouštěné top managementem. Výsledkem je změna uvažování zaměstnanců a synergie směřující k neustálému zlepšování a zdokonalování firemních procesů.

Zvyšováním efektivity a zlepšováním procesů se úspěšně zabýváme již přes 25 let.

Přínosy spolupráce

 • Propojíme zlepšovací aktivity s firemními cíli a KPI.
 • Vyřešíme dlouhodobé problémy spojené s kvalitou a efektivitou.
 • Snížíme náklady spojené s nekvalitou a plýtváním.
 • Rozvineme lidský potenciál, vyškolíme zaměstnance v potřebných metodách a nástrojích.
 • Poskytneme konzultační podporu, případně expertní služby.
 • Podpoříme řízení projektů a dotáhneme je do úspěšného konce.
 • Posílíme firemní kulturu, rozšíříme povědomí o zlepšování.
 • Certifikujeme úspěšné řešitele v oblasti Lean Six Sigma.

Pro koho je určeno

 • Naprosto pro kohokoli, kdo je motivován ke změně v osobní či pracovní oblasti a ocení podporu někoho dalšího pro její zacílení či realizaci.

Jaký je průběh?

Na úvodním setkání prodiskutujeme vaše potřeby a očekávání. Seznámíme se s fungováním, procesy a prostředím vaší firmy. Navrhneme alternativy řešení vaší situace, doporučíme vhodná školení, workshopy, konzultační podporu a shodneme se na optimálním postupu. Odsouhlasíme si společné cíle a očekávané výstupy celého programu. Vyškolíme vaše zaměstnance v potřebných metodách a dovednostech, poskytneme jim potřebnou metodickou i odbornou podporu. Pomůžeme vše rychle a správně aplikovat do reálné praxe, případně realizaci řešení sami provedeme.

Práce s investory

Postupujeme podle prověřených a účinných metodik a standardů, které vám srozumitelně a pochopitelně předáme tak, aby v nich vaši zaměstnanci mohli samostatně pokračovat.

Co říkají naši klienti

Patrik Vokal, INVENTEC Czech, s.r.o.

Profesionalita a styl pouzivany vasimi lektormi su jedinecne a velmi dobre pochopitelne a ucinne. Interaktivna forma treningov je dobre zrozumitelna pre vsetky urovne kolegov od operatorov az po inzinierske a manazerske pozicie.

Jablonka Ján, Siemens Energy, s.r.o.

Dobrá úrověn lektora, coache – jeho přístup k vyřešení danej problematiky / problému.To je trochu víc na nás. Nedelat workshop na jeden den ale na dva dni. Rozhodne by to byl večší přínos.

Jiří Kyranda, Siemens, s.r.o.

Dal jsem nejvyšší hodnocení, proto mě nenapadá, co zlepšit v rámci školení FMEA workshopu. Po zkušenosti se školením Black Belt jsem věděl, co od Ladi očekávat.

Jak začít?

 • Úvodní schůzka, kde probereme vaše očekávání, potřeby a cíle, je základem pro výběr vhodného přístupu a účinných akcí. Následně doporučíme postup řešení a pustíme se do toho.
 • Máte-li jasno, můžete se přihlásit na některý z otevřených tréninků. 
 • Můžete využít některý z našich bezplatných webinářů na daná témata.

Hlavní konzultant Zlepšování firemních procesů

Josef Bradík

Josef Bradík

Má 13leté zkušenosti jak s transakčními, tak i výrobními procesy. Mezi jeho hlavní dovednosti patří lektorská činnost, koučování a facilitace. Má hluboké znalosti procesního řízení, zlepšování procesů i návrhu nových procesů (BPMS, Lean Six Sigma, DFSS, DMAIC). Během posledních deseti let trénoval desítky skupin Green Beltů a Black Beltů, samostatně vedl či koučoval řadu zlepšovacích projektů u zákazníků.