Lean Six Sigma

« Zpět do Slovníčku

Je systematický disciplinovaný na datech založený přístup určený k eliminaci chyb, a to v každém procesu. Cílem Lean Six Sigma je zvýšit výnosy snížením variability, množství chyb a plýtvání. Lean Six Sigma poskytuje nástroje na zvýšení výkonnosti a schopnosti podnikových procesů tak, aby plnily stanovené cíle. Tento nárůst ve výkonnosti, eliminace plýtvání a pokles ve variabilitě procesů vede k eliminaci defektů, k nárůstu zisků, kvality produktů, spokojenosti zákazníků i morálky zaměstnanců. Metodika vznikla sloučením a vzájemným propojením dvou odlišných metod, Lean a Six Sigma, určených pro realizaci změn vedoucích ke zlepšování administrativních a výrobních procesů. Zaměření metodik Lean a Six Sigma je z hlediska přístupu odlišné a jejich propojením vzniká synergický efekt, který umožňuje rychleji a snáze dosáhnout požadovaných výsledků a očekávaných benefitů. Kromě toho je pak koncept Lean Six Sigma použitelný na širší řadu problémů a situací.

« Zpět do Slovníčku