Sdílení know-how: Regulační diagramy!

autor: Matej Kádek

Přinášíme Vám další dávku sdílení know-how, tentokrát si povíme něco o regulačních diagramech!

Co je regulační diagram? Co mi tento graf říká o mém procesu? Jak regulační diagram správně interpretovat? Na tyto otázky si dnes odpovíme.

Regulační diagram zobrazuje proces v průběhu času a říká, zda je proces statisticky pod kontrolou. Na základě toho vím, jestli je všechno v pořádku a můžu zůstat zrelaxovaný nebo je něco špatně a měl bych vstát a zjistit co se stalo.

Na regulačním diagramu se nachází centrální přímka (CL) a regulační meze (UCL a LCL). Centrální přímka udává polohu procesu a zpravidla je vypočtena jako průměr všech měření. Regulační meze představují limity, ve kterých by se za předpokladu stability mělo nacházet 99,73 % dat.

Regulační diagram testuje, zda na můj proces působí nějaké nenáhodné faktory a zobrazuje seskupení bodů, které jsou pravděpodobně těmito faktory ovlivněny.

Test 1: 1 bod leží mimo regulační meze.
Test 2: 9 bodů za sebou leží pod/nad centrální přímkou.
Test 3: 6 bodů za sebou roste/klesá.
Test 4: 14 bodů alternuje nahoru a dolů.

V případě prvního testu identifikuje regulační diagram hodnoty, které se od průměru hodnot výrazně liší. Tato situace může nastat při chybě operátora, poruše stroje nebo chybném měření. Druhým testem diagram upozorňuje na změnu průměrné hodnoty. Ta se mohla změnit například po zavedení nějaké změny v procesu. Třetí test slouží k detekci trendového chování v našem procesu. To se může projevit při opotřebování zařízení. Čtvrtým testem nás diagram upozorňuje na systematické kolísání v procesu. To je přítomno, když naše měření ovlivňuje nějaký nenáhodný faktor jako například jiný typ materiálu nebo operátor.