Věrohodnost dat pomocí MSA

Cena: 4 900 
Forma: Prezenčně

Kvalita dat přímo ovlivňuje výsledky vaší analýzy a to, jak moc se na závěry můžete spolehnout. V kurzu vás naučíme, jak si pomocí analýzy systému měření (MSA, Measurement System Analysis) ověřit, zda je měřicí metoda vhodná a jak velkou chybu si vnášíte do výsledků, a to jak pro spojité měření, tak i pro hodnocení například vizuálních kontrol. Kurz je postaven na oficiálních příručkách MSA4 a VDA5 a na našich zkušenostech získaných při aplikaci v různých průmyslových odvětvích.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z vaší firmy, analyzovat při školení data z vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení je 8 hodin.

 

Kategorie:

Popis

V průběhu kurzu se seznámíte s analýzou systému měření (MSA, Measurement System Analysis), a jak ji provést ve statistickém programu Minitab

Naučíte se naplánovat experimenty, pomocí kterých vyhodnotíte věrohodnost dat, a interpretovat získané výsledky. Zjistíte, jak moc můžete důvěřovat vašemu měření.

Tento kurz je součástí kurzů Vyhodnocení dat v softwaru Minitab. Každý účastník, který si zakoupí alespoň tři dny z Vyhodnocení dat, má v ceně také jednu hodinu individuální konzultace.

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

Co se naučíte

 • základní pojmy a principy analýzy systému měření (MSA, Measurement System Analysis)
 • Type I study (Indexy Cg, Cgk, Bias)
 • Gage R&R Study Crossed (Type II Study)
 • Gage R&R Study Nested
 • atributivní posouzení shody

Harmonogram

Časové rozvržení: 8:00–14:30

 • 7:45–8:00 otevření události
 • 8:00–11:00 I. dopolední blok teorie a příklady
 • 11:00–11:45 pauza na oběd
 • 11:45–14:30 II. dopolední blok teorie a příklady

Školení probíhá online formou za přítomnosti lektora.

Co budete potřebovat?

Pro koho

 • Process Engineer, Process Technologist
 • metrolog
 • pracovník oddělení kvality – Quality Manager, Quality Engineer
 • pracovník oddělení vývoje
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Výhody prezenčního tréninku

 • Předání celého know-how prezenční formou
 • Podrobnější teoretická průprava
 • Diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • Dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby

Zahrnuto v ceně

 • Celkem šest hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • Tréninkové materiály – studijní podklady a příručka Minitab
 • osvědčení o absolvování kurzu Věrohodnost dat pomocí MSA