Rozhodování na základě dat

Cena: 4 900 
Forma: Prezenčně

Naučte se, jak se správně rozhodovat na základě dat. Po absolvování kurzu budete schopni prokázat vliv opatření nejen graficky, ale také statisticky na základě nasbíraných dat. Vaše argumenty poté dokážete opřít o důkazy obsažené v datech, které budete mít statisticky podložené.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, analyzovat při školení data z Vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení  je 8 hodin.

 

Kategorie:

Popis

Rozhodování na základě grafů může být v některých případech zavádějící. Každý člověk čte grafy jinak dle svých zkušeností, znalostí či momentální nálady. Rozhodování na základě dat by však mělo být objektivní a nezávislé na tom, kdy se data vyhodnocují a kdo to dělá, což je předmětem tohoto kurzu. 

Zjistíte, kolik dat potřebujete pro své rozhodování, jak velké riziko chybného rozhodnutí podstupujete či jaká je pravděpodobnost, že je Vaše úvaha správná. Po absolvování budete schopni objektivně rozhodnout, zda je například rozdíl mezi jednotlivými stroji či vstupním materiálem ve Vašem procesu. Budete chápat základní principy statistického rozhodování.

Na školení vás naučíme teorii, ale i praxi ve statistickém programu Minitab

Tento kurz je součástí kurzů Vyhodnocení dat v softwaru Minitab. Každý účastník, který si zakoupí alespoň tři dny ze Vyhodnocení dat, má v ceně také jednu hodinu individuální konzultace.

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

Co se naučíte

 • interpretace grafických výstupů
 • vyjádření nejistoty pomocí intervalů spolehlivosti
 • testování statistických hypotéz – princip, test normality, Studentovy testy, ANOVA, testy podílu
 • pravděpodobnosti chybných rozhodnutí (chyby I. a II. druhu)
 • určování velikosti vzorku

Harmonogram

Časové rozvržení: 8:00–14:30

 • 7:45–8:00 otevření události
 • 8:00–11:00 I. dopolední blok teorie a příklady
 • 11:00–11:45 pauza na oběd
 • 11:45–14:30 II. dopolední blok teorie a příklady

Školení probíhá online formou za přítomnosti lektora.

Co budete potřebovat?

Pro koho

 • Process Engineer, Process Technologist
 • metrolog
 • pracovník oddělení kvality – Quality Manager, Quality Engineer
 • pracovník oddělení vývoje
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Výhody prezenčního tréninku

 • Předání celého know-how prezenční formou
 • Podrobnější teoretická průprava
 • Diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • Dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby

Zahrnuto v ceně

 • Celkem šest hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • Tréninkové materiály – studijní podklady a příručka Minitab
 • osvědčení o absolvování kurzu Rozhodování na základě dat