Predictive Analytics Module

Software minitab

Využijte sílu prediktivní analýzy k řešení každodenních problémů.

Posilte svůj analytický výkon pomocí nejlepších a nejpřesnějších algoritmů strojového učení ve své třídě, které vám poskytnou hlubší vhled do vašich dat.

Vyzkoušejte si Minitab 14 dní zdarma

Pomocí automatizovaného strojového učení můžete získat nejlepší prediktivní model pro vaše procesy, tím získám přehled o významu vlivu jednotlivých parametrů. Díky tomu se můžete soustředit na klíčové parametry a neztratíte se ve velkém množství dat. Ideální pro ty, kteří s prediktivní analýzou začínají a potřebují doporučení, ale i pro odborníky, kteří chtějí získat druhý názor.

Simple
Fast
Accurate

Modul prediktivní analýzy

Modul, který vám zpřístupní moderní metody strojového učení. S použitím nástroje Automated Machine Learning je dokonce i sám vyhodnotí a doporučí nejlepší model pro vaše data. Vy se tak můžete soustředit pouze na důležité faktory a neztratíte se v obrovském množství dat. Přídavný modul není možné zakoupit samostatně. Spustit jej lze pouze s licencí Minitab.

  • CART® (Classification & Regression Trees) = algoritmus stromové struktury je jedním z nejoblíbenějších nástrojů moderního data miningu. Zjišťuje, jak rozdělit data na menší segmenty dle různých hodnot a kombinace prediktorů. To provádí opakovaně, dokud není nalezena optimální varianta. Strom a jeho rozvržení jsou vizuálně stimulující a intuitivní k interpretaci, takže nemusíte být datovým vědcem, abyste mu porozuměli a získali z něj užitečné poznatky.
  • Random Forests® = algoritmus založený na postupu CART Trees, využívá opakovaného náhodného výběru (vzorkování). Získává stovky stromů pro pro jednotlivé výběry. Znich pak získává optimální model pro celková data.
  • TreeNet® (Gradient Boosting) = nejflexibilnější, oceňovaný a výkonný nástroj pro strojové učení je známý svou vynikající a konzistentní přesností predikce díky iterační struktuře, která opravuje kombinované chyby souboru v průběhu jeho vytváření.
  • Automated Machine Learning = pomocí tohoto nástroje automatického strojového učení, můžete velmi rychle získat nejlepší prediktivní model. Ideální pro ty, kteří s prediktivní analýzou začínají a potřebují doporučení, ale i pro odborníky, kteří chtějí získat druhý pohled na svá data.

Užitečné dokumenty a podklady