Green Belt Lean Six Sigma (online)

Cena: 39 000 
Forma: Online
Úroveň: Administrativa Kvalita Management R&D Talenti Výroba

Staňte se specialistou na zlepšování firemních procesů, procesní optimalizaci a zajištění top kvality služeb i výrobků. Naučte se řídit zlepšovací projekty, snižovat zmetkovitost, zvyšovat zisky společnosti a vnést do všech procesů vyšší efektivitu.

Obvyklá úspora Green Belt projektu je cca 1 milion Kč/rok.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků pouze z Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, základy datové analýzy si ukázat na Vašich datech. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení je 8 dní.
Kategorie:

Popis

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu –⁠ výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálku zaměstnanců.

Green Belt trénink je akreditovaný program, který poskytuje kompletní znalost metodiky pro zlepšování procesů DMAIC a jejich nástrojů. 

Naučíme Vás vést zlepšovací projekty pomocí metodiky DMAIC, sbírat a analyzovat data, optimalizovat procesy, hledat kořenové příčiny problémů. Jednotlivé nástroje s Vámi prakticky procvičíme a na základě úspěšného projektu získáte mezinárodně uznávanou certifikaci Lean Six Sigma Green Belt. 

Pro účast není vyžadováno absolvování školení Yellow Belt.

Délka školení je 8 dní.

Ukázka Příručky Lean Six Sigma

Příručka Lean Six Sigma Green Belt úvod

SC&C Partner je tvůrcem originálních školících materiálů. Tato publikace vznikla na základě potřeby a poptávky zákazníků po přehledné, jednoduché, srozumitelné, stručné a praktické příručce, která by jim usnadnila pochopení a orientaci v problematice Lean Six Sigma a pomohla při řešení jejich Lean Six Sigma projektů.

Co se naučíte

 • principy a přínosy Lean Six Sigma (7 druhů plýtvání, variabilita a kvalita procesu)
 • výběr a definice DMAIC projektů a jeho vedení
 • všechny fáze metodiky DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control) ukazující cestu od problému až k jeho vyřešení
 • klíčové nástroje metodiky DMAIC (SIPOC, Flowchart, VSM, Fishbone, 5x proč, 5S, Poka Yoke, standardizace 
 • procesů a mnoho dalších)
 • pokročilé nástroje statistiky (grafická analýza, testování statistických hypotéz, korelace, regresní analýza, MSA, stabilita SPC a způsobilost)
 • jak hledat a vybrat nejlepší řešení pro odstranění problému a zajistit dlouhodobou udržitelnost řešení
 • tipy, jak metodiku a nástroje co nejefektivněji používat

Harmonogram

 • Absolvujete čtyři dvoudenní bloky, dopoledne proběhne virtuální výuka s odborným lektorem, odpoledne strávíte čas řešením individuálních i týmových cvičení. Dle potřeby je pro vás lektor každý den k dispozici pro individuální konzultace projektu. Vše zvládnete během tří týdnů včetně závěrečného testu, poté Vám pomůžeme dokončit zlepšovací projekt a program ukončíme mezinárodně uznávanou certifikací Lean Six Sigma Green Belt.
 1. den = Co je Lean Six Sigma; Princip DMAIC; Fáze define a definování projektu; Výběr týmu; Mapování procesu (SIPOC), zjištění hlasu zákazníka
 2. den = Výběr metrik a plán sběru dat; Základy zpracování a vizualizace dat; úvod do softwaru Minitab
 3. den = Ověření systému měření pro atributivní posouzení; Ověření systému měření pro měřená data (GR&R); Stabilita procesu (regulační diagramy);
 4. den = Způsobilost procesu (indexy způsobilosti, výtěžnost procesu), Analýza procesu; Analýza kořenových příčin;
 5. den = Grafická analýza dat, Testování statistických hypotéz;
 6. den = Korelační a regresní analýza; princip DOE
 7. den = Lean techniky (5S, Poka-Yoke; SMED, TPM, systémy tahu, Kanban); Generování nových řešení (inovativní techniky); Výběr řešení a ověření rizik; Pilotní projekt
 8. den = Dokumentace standardizace; Monitorování procesu; Uzavření projektů; Zadání opakování – Teachback; Závěrečný test

Pro koho

 • vedoucí projektových týmů (Project Manager, Process Engineer, …)
 • členy pracovního týmu (Team Leader, Quality Manager, …)
 • všechny pracovníky podílející se na neustálém zlepšování

Výhody online tréninku

 • Menší časová náročnost, vše je intenzivnější.
 • Bez nutnosti cestování, připojíte se odkudkoliv.
 • Dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby.
 • Získáte konzultační podporu při práci na Vašem reálném projektu.

Zahrnuto v ceně

 • celkem 45 hodin virtuální výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací projektu
 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • 30denní verze softwaru Minitab
 • online zkušební i závěrečný test
 • ebook Příručka Lean Six Sigma 
 • ebook Minitab příručka uživatele
 • osvědčení o absolvování kurzu: Lean Six Sigma Green Belt
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Green Belt
 • online konzultační podpora po dobu 1 roku od ukončení tréninku

Jedinou metodou, jak získat certifikát PeopleCert / IASSC, je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky IASSC. Na požádání poskytujeme přístup k PeopleCert / IASSC certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.