DOE: plánovaný experiment

Cena: 4 900 
Forma: Prezenčně

Kurz plánovaného experimentu poskytuje účastníkům znalosti a dovednosti týkající se plánování, provádění a vyhodnocování experimentů, zejména pak faktoriálních experimentů.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z vaší firmy, analyzovat při školení data z vaší společnosti. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení je 1 den. Školení probíhá v Brně.
Kategorie:

Popis

Často potřebujete najít takové optimální nastavení procesu, abyste splňovali požadavek zákazníka nebo ušetřili náklady. Pomocí plánovaného experimentu (DOE, Design of Experiment) můžete získat maximum znalostí za minimální počet měření. Ukážeme Vám vše od začátku od výběru faktorů a nastavení jejich úrovní až po vyhodnocení a nalezení optimálního nastavení. Přijďte si s námi vyzkoušet věci, o kterých se jinde jen mluví. Zeptejte se na cokoliv.

Tento kurz je součástí kurzů Vyhodnocení dat v softwaru Minitab. Každý účastník, který si zakoupí alespoň tři dny z Vyhodnocení dat, má v ceně také jednu hodinu individuální konzultace.

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

Co se naučíte

 1. Základy plánovaného experimentu:
  Úvod do plánovaného experimentu a jeho využití v praxi.
  Definice klíčových pojmů, jako jsou faktory, úrovně faktorů, závislé a nezávislé proměnné, odezvy, centrální body.
 2. Postup plánovaného experimentu:
  Výběr vhodné odezvy a věrohodnost měření.
  Výběr vhodných faktorů a jejich úrovní pro daný výzkum.
  Strukturovaný postup plánování experimentu, včetně vytváření matice experimentu.
  Provedení experimentu a následné vyhodnocení dat.
 3. Faktoriální experimenty:
  Základy faktoriálních experimentů a princip jejich provedení.
  Přehled různých typů faktoriálních experimentů (např. dvouúrovňový experiment, dílčí a úplné plány).
  Vysvětlení interakcí mezi faktory.
  Interpretace výsledků.
 4. Plán odezvových ploch:
  Základy experimentů pro nelineární závislosti a princip jejich provedení.
  Přehled různých typů plánů odezvových ploch (centrálně kompozitní a Box-Behnken).
  Interpretace výsledků.
 5. Aplikace v praxi:
  Příklady faktoriálních experimentů v různých oblastech, aby účastníci viděli praktické využití této metodologie.
  Praktické cvičení na plánování a provedení jednoduchého faktoriálního experimentu na katapultu.
 6. Softwarové nástroje:
  Seznámení s nástroji pro vytvoření plánu, analýzu a vizualizaci dat plánovaného experimentu v sw Minitab.

Pro koho

 • Procesní a technologické inženýry,
 • pracovníky vývoje, konstrukce, technické přípravy výroby, montáže,
 • pracovník oddělení kvality,
 • kohokoliv se zájmem o neustálé zlepšování.

Zahrnuto v ceně

 • celkem 8 hodin výuky, cvičení a diskusí
 • česky psané materiály s praktickými příklady
 • možnost zapůjčení notebooku
 • osvědčení o absolvování DOE: Plánovaný experiment