Vyhodnocení dat s nenormálním rozdělením

Cena: 4 900 
Forma: Prezenčně

Máte data s nenormálním rozdělením? Nevíte, jak je správně vyhodnotit? Kdy je v pořádku, že data nemají normální rozdělení? Přijďte se to k nám dozvědět. Náš praktický kurz ve statistickém programu Minitab Vám přinese potřebné teoretické základy i reálné zkušenosti.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, analyzovat při školení data z Vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení je 8 hodin.
Kategorie:

Popis

Všechna data nepochází z normálního rozdělení, což je však předpokladem pro mnoho statistických metod jako například stabilita, způsobilost procesu či testy hypotéz. Na kurzu se naučíte, jak s těmito veličinami pracovat a které metody lze v tomto případě použít. 

Po absolvování budete schopni odhalit potenciální důvody, proč veličina nemá normální rozdělení, a identifikovat rozdělení, ze kterého s největší pravděpodobností veličina pochází. Seznámíte se také s transformací dat tak, abyste byli schopni používat běžné statistické metody. Na školení Vás naučíme teorii i praxi ve statistickém programu Minitab

Tento kurz je součástí kurzů Vyhodnocení dat v softwaru Minitab. Každý účastník, který si zakoupí alespoň tři dny z Vyhodnocení dat, má v ceně také jednu hodinu individuální konzultace.

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

Co se naučíte

 • základy práce s daty bez normálního rozdělení (test normality, test odlehlých hodnot)
 • nejčastější příčiny, proč data nemají normální rozdělení
 • identifikaci dalších typů rozdělení a jak s nimi dále pracovat (test dobré shody)
 • neparametrické testy hypotéz pro data bez normálního rozdělení (Znaménkový test, Mood’s median test, Kruskal-Wallis)
 • způsobilost a stabilitu pro data z různých rozdělení
 • transformaci dat

Harmonogram

Časové rozvržení: 8:00–14:30

 • 7:45–8:00 otevření události
 • 8:00–11:00 I. dopolední blok teorie a příklady
 • 11:00–11:45 pauza na oběd
 • 11:45–14:30 II. dopolední blok teorie a příklady

Školení probíhá online formou za přítomnosti lektora.

Co budete potřebovat?

Pro koho

 • Process Engineer, Process Technologist
 • metrolog
 • pracovník oddělení kvality – Quality Manager, Quality Engineer
 • pracovník oddělení vývoje
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Výhody prezenčního tréninku

 • Předání celého know-how prezenční formou
 • Podrobnější teoretická průprava
 • Diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • Dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby

Zahrnuto v ceně

 • Celkem šest hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • Tréninkové materiály – studijní podklady a příručka Minitab
 • osvědčení o absolvování kurzu Vyhodnocení dat bez normálního rozdělení