Upgrade Green Belt na Black Belt

Cena: 57 500 
Forma: Prezenčně
Úroveň: Kvalita Management Talenti Top management Výroba

Rozšiřte své znalosti získané na kurzu Lean Six Sigma Green Belt a staňte se expertem ve zlepšování. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty s vysokým finančním efektem, zlepšovat firemní KPIs, snižovat zmetkovitost, optimalizovat procesy, vnést do procesů vyšší efektivitu a tím významně snižovat náklady.

Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony Kč/rok.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, datovou analýzu si ukázat na Vašich datech. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení je 10 dní. Školení probíhá v Brně.
Kategorie:

Popis

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálky zaměstnanců.

Trénink Upgrade Green Belt na Black Belt je akreditovaný program, který rozšiřuje znalosti a dovednosti Green Belt kurzu na úroveň Black Belt. Trénink doplňuje k úrovni Green Belt pokročilé statistické metody a nástroje, rozvíjí manažerské dovednosti v oblasti vedení lidí, řízení změn, komunikace, vedení a hodnocení projektů. 

Naučíme Vás vést a mentorovat zlepšovací projekty pomocí metodiky DMAIC, sbírat a analyzovat data, optimalizovat procesy, hledat kořenové příčiny problémů. Jednotlivé nástroje s Vámi prakticky procvičíme a na základě úspěšného projektu získáte mezinárodně uznávanou certifikaci Lean Six Sigma Black Belt. 

Podívejte se na krátkou videopozvánku přímo do garanta školení, Josefa Bradíka, Senior Consultant společnosti SC&C Partner.

Pro účast je vyžadováno absolvování školení Lean Six Sigma Green Belt (s dokončeným i nedokončeným Green Belt projektem).

Co se naučíte

Školení je rozšířením získaného know-how úrovně Green Belt. 

 • refresh metod a nástrojů Lean Six Sigma Green Belt
 • výběr a definice DMAIC projektů, jejich vedení a ekonomické vyhodnocení
 • výběr a nastartování projektového týmu, získání podpory i řízení změn
 • pokročilé techniky MSA (Measurement System Analysis)
 • pokročilé nástroje statistiky (grafická analýza, parametrické i neparametrické testování statistických hypotéz)
 • nástroje pro statistickou optimalizaci (lineární i vícenásobná regresní analýza, DOE Design of Experiment)
 • facilitační dovednosti vedení týmu
 • manažerská prezentace a hodnocení projektů
 • tipy, jak metodiku a nástroje co nejefektivněji používat

Co můžete očekávat na školení Lean Six Sigma Black Belt odpoví v krátkém videu garant školení, Senior Consultant, Josef Bradík. 

 

Harmonogram

Absolvujete 2 prezenční pětidenní bloky během dvou měsíců. V rámci prezenčních dní se celý den kombinuje teoretická část s praktickými simulacemi a příklady a diskuse s lektorem i ostatními účastníky. Dostatečný čas je věnován opakování všech témat, napsání závěrečného testu a konzultaci projektů. Dle potřeby je pro Vás lektor každý den k dispozici pro individuální konzultací projektu.

Po ukončení tréninku a přezkoušení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu Lean Six Sigma Black Belt. Po úspěšném dokončení 2 zlepšovacích projektů Vám bude udělena certifikace Lean Six Sigma Black Belt. Stanete se také součástí expertní komunity a získáte možnost sdílet zkušenosti s dalšími Black Belty na našich pravidelných setkáních.

Pro koho

 • vedoucí pozice (Plant Manager, Head of Production, …)
 • pracovníky zabývající se zlepšování procesů (CI Manager, Lean Six Sigma Expert, …)
 • vedoucí projektových týmů (Project Manager, Process Engineer, …)
 • všechny pracovníky podílející se na neustálém zlepšování
 • držitele certifikátu Green Belt
 • doposud necertifikované účastníky Green Belt tréninku

Kdo je to Lean Six Sigma Black? Na tuto otázku v krátkém videu odpoví Josef Bradík, Senior Consultant.

Varianta kurzu

Napište nám v přihlášce do poznámky, o kterou možnost máte zájem.

 • Upgrade na Black Belt. Standardní rozsah a podpora. 
 • Upgrade na Black Belt Plus. Zahrnuje i 2 koučovací dny u klienta, významně zvyšuje pravděpodobnost dokončení projektů v určeném termínu.
 • Upgrade na Black Belt Executive. Pro extrémně rychlou návratnost investice. Cena se odvíjí od výše garantované návratnosti investice. 

Kontaktujte nás pro víc informací.

Zahrnuto v ceně

 • celkem 10 dní celodenní výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací projektu
 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • 30denní verze softwaru Minitab
 • online zkušební i závěrečný test
 • kniha Příručka Lean Six Sigma a rozšířené materiály pro Black Belt
 • kniha Minitab příručka uživatele
 • osvědčení o absolvování kurzu: Lean Six Sigma Upgrade Green Belt na Black Belt
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Black Belt
 • konzultace k výběru projektu i během tréninku
 • online konzultační podpora po dobu 2 let od ukončení tréninku

Jedinou metodou, jak získat certifikát PeopleCert / IASSC, je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky IASSC. Na požádání poskytujeme přístup k PeopleCert / IASSC certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.

Výhody prezenčního tréninku

 • předání celého know-how prezenční formou
 • podrobnější teoretická průprava
 • týmové praktické procvičení nástrojů v rámci simulací
 • diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby
 • konzultační podpora při práci na Vašem reálném projektu

Koho jsme školili

Lean Six Sigma Black Belty školíme 20 let.

Mezi naše Black Belty patří zaměstnanci firem: MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., Henkel Slovensko spol. s r.o., Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., Freudenberg Sealing Technologies s.r.o., CommScope Czech Republic, s.r.o.,  INVENTEC Czech, s.r.o. a další.