Lean Six Sigma konference 2023

Lean Six Sigma konference 2023

Cesta ke zvyšování kompetencí a konkurenceschopnosti

#lsskonference2023

Kdy: 30. – 31. 5. 2023

Podívejte se na videopozvánku

Kdo se konference zúčastní

a další … !

3 řečníci, 5 případových studií, 2 workshopy, diskuzní stoly, koučování

Sdílení zkušeností v oblasti inovací a neustálého zlepšování. Dozvíte se novinky praktického využití umělé inteligence při zvyšování produktivity a kvality (Machine Learning, Prediktivní analýza a další). Praktické ukázky projektů snižování nákladů ve výrobě.

 • Ukázky reálných projektů Lean Six Sigma, PDCA, Kaizen využitých při realizaci firemních cílů, z pohledu managementu, projektových vedoucí i konzultantů 
 • Zvládání předvýrobních etap v rámci New Product Development
 • Využití strojového učení a umělé inteligence v Minitabu při analýze kořenových příčin vad a maximalizaci produktivity

Konference je určena pro management firem a profesionály v oblasti Leanu a neustálého zlepšování, kteří se zabývají řešením zásadních firemních problémů, budoucí i současné Black Belty, Green Belty a pro střední a vyšší management.

Hlavní řečníci

Vilém je Master Black Beltem, který vedl řadu aktivit Lean Six Sigma, vytrénoval stovky Green Beltů, Black Beltů a Championů. Konzultuje projekty ve firmách z různých průmyslových odvětví a z oblasti služeb. Má široké znalosti a bohaté zkušenosti s tvorbou strategie firmy, návrhem a vývojem nových produktů a procesů, s inovací stávajících produktů a procesů, řízením programů a projektů.

Vývoj faktorů konkurenceschopnosti v České republice ve srovnání s EU.

Petr Zahradník, ekonom se specializací na hospodářskou politiku EU. Pracuje v týmu Ekonomických a strategických analýz České spořitelny. Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV). Bývalý člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde nyní působí jako ekonomický poradce. V minulosti působil jako ředitel EU Office České spořitelny či hlavní ekonom a člen představenstva Conseq Finance. Byl též externím ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla. Hojně publikuje v médiích a je činný v akademické sféře.

Přístup k optimalizaci procesů. Společnost Rodenstock se pohybuje v oboru medicínských prostředků a zabývá se především oborem výroby biometrických čoček velmi vysoké kvality. Výroba zahrnuje technologicky velmi rozdílné celky od výroby ploch (designu), přes nanášení vrstev pro zušlechtění skel až po finální montáž čoček do obrub, to vše provázeno velmi přísnými měřítky na kvalitu. I když procesy ve společnosti jsou velmi rozdílné, přístup k optimalizaci procesů je velmi podobný. Přednáška se zaměřuje na strategické i operativní přístupy k řízení procesů, včetně praktických příkladů.    

Karel je absolventem doktorského oboru průmyslové inženýrství na Západočeské univerzitě v Plzni. Aktuálně působí na pozici jednatele společnosti Rodenstock ČR, s.r.o. zodpovědného za oblast operations (výroba, kvalita, logistika). V rámci své profesní dráhy působil v oborech manažerského poradenství, řízení výroby, projektů, procesů a logistiky. Oblastem, kterým se osobně velmi rád věnuje, je procesní zlepšování, lean a řízení změn. 

Implementace filozofie Lean Six Sigma napříč firmou. KYOCERA AVX Components je technologicky  zaměřená společnost s vlastním vývojem. Postupně mění výrobní portfolio, které se stále více zaměřuje na náročné výrobky pro náročné zákazníky. Společnost je pod výzvami a neustálým tlakem na zlepšování všech parametrů. Zároveň je vystavena globálnímu konkurenčnímu prostředí s důrazem na co nejnižší cenové nabídky. Aplikovali některé nástroje Lean a Six Sigma na základě několika dílčích příležitostí, aniž by to tak nazývali, ale nikdy to nebylo dostatečné. Proto bylo nutné mít znalosti těchto nástrojů a vést lidi napříč firmou k myšlení založenému na datech se svědomitou analýzou, k přechodu od způsobu práce někdy založeného na nevyjasněných “důkazech” se zavádějícími zdůvodněními, k důkladné přípravě podkladů, definici problému, analýze kořenových příčin atd… v podstatě postup DMAIC!

Hynek působí ve společnosti KYOCERA AVX Components od roku 1994. Za svou kariéru prošel různými pozicemi. Zkušenosti čerpal zejména ve výrobě, kde působil 10 let jako výrobní ředitel. Jeho cílem bylo vždy hledat prostor pro zlepšování. Před 3 lety, již jako ředitel závodu, zahájil postupně zaškolování svého týmu v rámci Lean Six Sigma. Rozhodl se jít příkladem ostatním, a tak školení a workshopy absolvoval nejprve sám a následně budoval platformu Green Beltů a Black Beltů. Tento tým v současnosti řeší škálu projektů od typických leanovských, až po ty, které se zaměřují na zdokonalování procesu a zvyšování kvality. 

Workshopy

Improvement projects – keeping your business ‘Engage-d. Beginning with the value proposition for Engage, we will introduce features such as ideation to capture improvement suggestions, and the API to share project data to other systems – keeping your business engaged in process improvement.  Tricks and tips will be presented to help you use these tools effectively both alone, and in conjunction with Minitab.  It will highlight powerful tools you may not be aware of, such as Monte Carlo simulation, QFD templates, and the ability to build and share your own customised forms.

Austin is a certified six-sigma black belt with a passion for eliminating waste.  By training he is a chemist, with degree and doctorate from University of Leeds in the UK and has spent most of his working life developing and improving processes, using facts and data. He has been with Minitab for 16 years.  Working in technical presales as Solution Architect, he is proficient in all Minitab products solutions and services

Využití statistických metod při přípravě automatického sběru dat. Mnoho podniků zavádí různé automatické systémy sběru dat a tvoří obrovské databáze, kde schraňují mnoho informací z procesů. Otázka je, jak moc data která sbírají popisují daný proces. Velmi často je to tak, že když příjde problém, tak zjistíme, že potřebná data vůbec nesbíráme. Na tomto workshopu se podíváme, jak využít modulu Predictive analytics pro zjištění zda sbíráme všechna důležitá data, nebo zda využíváme MES systémy jen jako počítadla vyrobených kusů.

Tomáš má zkušenosti z výrobního prostředí od roku 2005. Má znalosti metodiky Lean Six Sigma a pokročilých statistických metod. K jeho dovednostem patří trénink ve výrobním prostředí a práce se softwarem Minitab. Vede implementace a projekty neustálého zlepšování. Ve své doktorandské práci se zabýval využitím statistických metod ve výrobním prostředí, především plánovaného experimentu.

Praktická metodika vývoje výrobku v praxi a její srovnání s DFSS. Workshop věnovaný představení zavedení a používání pokročilé metodiky vývoje výrobků a jejímu porovnání s doporučenými postupy vývoje nového výrobku dle metodiky DFSS, která popisuje cestu od myšlenky až k expedici výrobku. Inspirativní pohled pod pokličku vývoje unikátních výrobků v praxi, doplněných následnou Gemba prohlídkou nasazení  metodiky přímo ve firmě s příklady plusů a mínusů aplikace nástrojů DFSS. 

Martin přes deset let působí na pozici ředitele vývoje a výroby ve společnosti VF NUCLEAR, firmy vyvíjející špičková zařízení pro systémy radiační ochrany, která dokáží obstát i v náročných provozních podmínkách. Vzhledem k oblasti podnikání je jeho cílem maximálně efektivní vývoj a kvalita výrobků při kusové a malosériové výrobě. Žije neustálými změnami a motivací svých kolegů k jejich naplňování, při snaze o zachování zdravého rozumu a sil na rodinu, přátele, sport a kulturu.

Petr má zkušenosti s vývojem komplexních produktů, vždy preferuje i přesah vývoje produktu do oblasti výrobních procesů včetně AM technologií. Účastnil se implementace programů Reliability Growth a inženýrských GB kurzů v Doosan Bobcat Engineering. Pohybuje se v oblastech inovací produktů, nových technologií a metodik jako jsou Design for Cost, Manufacturing, Assembly, DFSS. Má zkušenosti s transformacemi týmů. Inovační strategie tvořil i s externími partnery, například s KPMG.

Případové studie

Zvýšení produktivity na montáži u obrub white-label kvality. Projekt je zaměřen na zvýšení produktivity montáže brýlí u obrub s jednodušší montáží a nižším nárokem na kvalitu zpracování, a to nejen z důvodu plánovaného navýšení takovýchto zakázek v roce 2023 o trojnásobek. V projektu se zaměřujeme na odhalení a odbourání nadbytečných kroků v procesu, na příčinu vyšších rozdílů v produktivitě mezi jednotlivými montážníky, ale i na možnosti, jak celý proces montáže zeštíhlit a usnadnit.

Marta je vystudovaný oční optik s osmnáctiletou praxí v oboru. Má zkušenosti s prodejem a výrobou brýlí a brýlových čoček. Aktuálně pracuje na pozici procesní technik v oddělení zabrušování ve společnosti Rodenstock ČR s.r.o. V rámci své pozice vyhodnocuje a sleduje trendy kvality a produktivity a řeší jejich odchylky. Podílí se na projektech a inovacích a školí nové zaměstnance. Baví jí analýza a řešení problémů, práce s lidmi, předávání znalostí a rozšiřování vlastní kvalifikace.

Optimalizace výrobních procesů na sladovně. Sladovny jsou nedílnou součástí pivovarnictví, neboť jsou dodavatelem základní suroviny pro výrobu piva – sladu. Ekonomika a udržitelný provoz sladoven stojí na několika pilířích, jedním z nejdůležitějších pilířů je spotřeba energie. Jako každý výrobní závod se i sladovny snaží snižovat náklady a dopad na životní prostředí snižováním spotřeby vody, elektřiny a tepelné energie.

Cílem prezentované studie je snížit spotřebu tepelné energie využívané pro sušení zeleného sladu. K tomuto účelu je v rámci strukturovaného projektu použita metoda Lean Six Sigma, konkrétně metodika DMAIC.

Milan je v současné době Sládek pivovaru Velké Popovice, Plzeňský Prazdroj, a.s. (AEI). Má zodpovědnost za výrobní úsek pivovaru Velké Popovice, výroba téměř 1 800 000 hl piva ročně, zodpovědnost za kvalitu piva i meziproduktů, vedení týmu, zajištění dodržování budgetů – budování štíhlé výrobní praxe při dodržení technologických parametrů a kvality pro zákazníka.

Využití dat při transformaci firmy je samozřejmost a stejně tomu bylo i ve společnosti Trivium Packaging. Využily se pro identifikaci projektů a kontrole jejich efektivity, ale používají se denně i pro řízení výkonu na denní bázi. Jak probíhá kaskádování informací od shopflooru až po úroveň ředitele závodu? Jak se dá měřit angažovanost zaměstnanců a jak zajistit, že se Vám v průběhu transformačního programu kvůli zvýšeným nárokům nezhroutí morálka týmu? To jsou otázky, kterými se bude zabývat.

Bohumil aktuálně působí na pozici transformačního manažera mezinárodní společnosti s cílem dosažení tvrdých úspor i nastartování změny kultury firmy a především zajištění dlouhodobé udržitelnosti nastartovaných programů. Pokud se zrovna nebrodí daty a nevede motivační rozhovory, je jeho prioritou rodina, sport a moderní technologie.

Optimalizácia odpadových vôd pri praní. Skupina Schaeffler patrí k tým, ktorí vnímajú témy udržateľnosti ako jedny významných tém pre našu spoločnú budúcnosť. V rámci fokusu na elimináciu CO2 stopy a množstva odpadovej vody sme sa v rámci tohto projektu zamerali na analýzu príčin vzniku odpadových vôd pri praní, ich redukciu ako aj ich prípadnú elimináciu. Projekt prináša pozitívne tak ekologické ako aj ekonomické dopady pre Podnik.

Helena je dlhoročná expertka v oblasti Six Sigma v podniku Schaeffler Skalica. Je TUW certifikovaná školiteľka s mnohoročnými skúsenosťami, má za sebou vyškolenie vyše 30 GB a vyše 400 YB v podnikoch Schaeffler. Ako nositeľka metodiky v rámci podniku je úzko previazaná so Six Sigma Schaeffler global štruktúrou. Počas svojej kariéry priamo viedla 13 GB/BB projektov v rôznych oblastiach, od hlboko technologických, cez témy kvality až po environmentálne témy.

Strategy deployment process 

 • Řekli byste, že naplňování dlouhodobé strategie je silnou stránkou Vaší společnosti?
 • Sdílíte představu, jak by Vaše společnost, pracoviště nebo váš tým měl vypadat v budoucnu?
 • Máte popsáno, co a jak bude potřeba překonat a jaké nástrahy Vás mohou potkat na cestě k naplnění vize?
 • Pro naplnění vize obětujete dobrý pocit z činností, kterým byste se rádi věnovali, ale teď nejsou prioritou?

My můžeme odpovědět na všechny 4 otázky ano a v případové studii představíme naši cestu k naplnění strategie 2017 – 2024.

Martina má více než 20 let praxe v oblasti neustálého zlepšování. Získala zkušenosti v mnoha odvětvích jako externí konzultant i jako člen manažerského týmu. Na současné pozici jako Lean and Strategy Manager se věnuje zajména procesu zavádění strategie, zapojení a rozvoj lidí prostřednictvím identifikovaných výzev.

Dominika se od studií aktivně věnuje Lean problematice. Nyní působí jako Lean Engineer Junior v IMI Norgren, kde koordinuje aktivity neustálého zlepšování na výrobní hale Transportation. Především se věnuje projektům vedeným dle Toyota KATA

Otevřená diskuze

Model EFQM – PROČ, JAK a CO? Leadership, strategie, cirkulární ekonomika, inovace, disrupce, transformace, … Používáme je jako fancy hesla do firemních politik a prezentací nebo s nimi skutečně systematicky pracujeme? Víme, jak jsme v těchto aktivitách úspěšní? Můžeme a umíme to změřit? Model EFQM ano. Paní Danuše Fišerová Vás s ním seznámí, ukáže Vám use casey a představí diagnostický nástroj RADAR.

Danuše již 13 let zastřešuje na České společnosti pro jakost veškeré aktivity spojené s Modelem EFQM. V poslední době se rovněž věnuje oblasti veřejné správy, a to prostřednictvím projektů implementace Modelu EFQM / CAF na obecní úrovni či nejnověji jako externí posuzovatelka Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a členka projektového týmu v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy.

Je trvalé zlepšování součástí kultury a DNA Vaší organizace? Víte, kde jsou Vaše limity a kde máte prozatím ještě nevyužitý potenciál? Ivana Jozífková naváže se zkušenostmi, proč firma v automotive používá Model EFQM, i když má povinných nástrojů víc než dost.

Iva vede jako manažer Business Excellence Pierburg s.r.o. po cestě trvalého zlepšování směrem k excelenci od roku 2015. V posledních 8 letech i za pomoci Modelu EFQM, který ji provází i v dalších aktivitách, např. jako hodnotitelku programů Národních cen České republiky. Má zkušenosti s tvorbou strategie, zaváděním, rozvíjením a zlepšováním Lean nástrojů a přístupů.

Diskuzní stoly

5 témat, 10 účastníků u jednoho stolu

Jedinečná příležitost sdílení zkušeností prostřednictvím diskuzních stolů.

Okruhy diskuzí u kulatých stolů jsou:

 • Metody zlepšování aneb zlepšujeme efektivně? 
 • Inovační strategie a New Product Development 
 • Efektivní sběr a analýza dat
 • Strategie firmy a zlepšování
 • Role leadera v oblasti neustálého zlepšování

Plánovaný experiment (DOE) v praxi

Zveme vás vyzkoušet si plánovaný experiment (DOE) v praxi. Nemáme možnost vyzkoušet si DOE přímo ve výrobním procesu? Nevadí! Zůstaneme jen u terorie? Rozhodně ne! Pojďme si princip DOE ukázat na reálném příkladu. Představte si, jaké chutě vám přinese pouhá změna poměru užitých ingrediencí. A jaký je očekávaný výsledek tohoto experimentu?

Optimalizace nabízející lahodnou chuť nápoje.  

Koučování

Koučování vede v konečném důsledku k akci. Ke změně chování, postojů, návyků. Koučovací témata mohou být buď pracovní, nebo osobní, nebo jejich kombinace. Největším odborníkem na sebe jste jen vy sami. Kouč Vám „pouze“ pomáhá rychleji a účinněji nalézt odpovědi, které jsou ve Vás skryté nebo je můžete s pomocí kouče odvodit.

Co je to ten koučink a jak to asi probíhá?

·       Může mi to pomoct v mé situaci, kterou řeším?

·       Má cenu dávat energii a čas do něčeho jako je koučink?

·       Není kouč jen další člověk, který mi bude říkat co mám dělat?

Kladete si podobné otázky? Využijte MOŽNOST UKÁZKOVÉHO KOUČOVÁNÍ na konferenci 30-40 MIN

Martin koučuje a mentoruje střední a vyšší manažery ve výrobě i ve službách od roku 1998. Koučování je pro Martina způsob, jak lidem ve firmách pomáhat budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečnému výkonu. Je to proces, který se může zaměřit jak na rozvoj konkrétních pracovních dovedností, tak na řešení osobních problémů ovlivňujících pracovní výkon. Individuální koučování může sloužit také jako příprava na postup ve firemní hierarchii.

Helena působí v oblasti zlepšování procesů od roku 2001. Její pozornost se v poslední době více soustřeďuje na individuální koučování. Pro zlepšování je z její zkušenosti často podstatná nejen znalost „tvrdých“ metod, ale také vnitřní postoj, komunikace, spolupráce s ostatními … Co Helenu na koučování nejvíce fascinuje je změna. Změna ve tváři, postoji těla i hlase, když si koučovaný dojde k pro něj zásadnímu uvědomění, které má chuť proměnit v konkrétní akci. Vyzkoušejte sílu rozhovoru zaměřeného na jediného člověka – na Vás.

Na výběr ze 3 podniků GEMBA WALK

Druhý konferenční den je vyhraněn pro návštěvu okolních výrobních podniků. Vyberete si 1 podnik ze 3 dle svých preferencí.

LD Seating s.r.o.

Elegance. Nadčasovost. Pohodlí. Originalita.

V roce 1993 v Boskovicích v České republice dostala Jitka Hurábová nápad vyrábět židle na zakázku. Po 30 letech tvrdé práce a naplňování vize v Boskovicích stojí rozsáhlý areál LD Seating – rodinného podniku, kde vyrábí cca 400 židlí denně pro celý svět – a Jitka Hurábová je podle Forbesu 106. nejvlivnější ženou Česka.

ITAB Shop Concept CZ, a.s.

Dodavatel regálových systémů, pokladních zón a také energeticky úsporného osvětlení po celém světě.

Společnost nabízí svým zákazníkům komplexní řešení jejich prodejních prostor – vybavení interiérů a skladů od návrhu řešení, přes výrobu až po samotnou realizaci a následné servisní služby.

VF NUCLEAR

Významný celosvětový výrobce a dodavatel zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu.

Společnost navrhuje, vyvíjí a vyrábí zařízení pro monitoring ionizujících záření v jaderných elektrárnách, zdravotnictví a průmyslu. Dodává metrologické laboratoře, kalibruje zařízení.

Networking jaký jinde nezažijete

Co by to bylo za konferenci bez 2 večírků? Těšte se na setkání před začátkem konference a hlavně na večírek s kapelou. Nejedná se o masovou konferenci. Klademe důraz na dobrou atmosféru a podporujeme navazování kontaktů. Máme také pro zájemce připravenou prohlídku místního pivovaru Černá Hora s ochutnávkou piv.

Kapela na večírku

Moderátorka konference

Televizní moderátorka, která už osm let provází diváky pořadem Dobré ráno na České televizi. Veronika moderuje 3. konferenci společnosti SC&C Partner.

Partneři konference

Mediální partner

Cena 2 denní vstupenky

#lsskonference2023