DOE (Design Of Experiment)

« Zpět do Slovníčku

Design of Experiment (DOE) je zkouška nebo více zkoušek, ve kterých provádíme změnu vstupních faktorů procesu, abychom mohli pozorovat a identifikovat odpovídající změny výstupní proměnné, tzv. odezvy. Tedy měníme vstupní data a sledujeme jejich vliv na celkový výsledek. Experimentální proces probíhá v pěti krocích: plánování, navrhování, provedení, analýza experimentu a ověřovací testy.

« Zpět do Slovníčku