Six Sigma

« Zpět do Slovníčku

Metodologie poskytující společnostem způsob, jak dělat méně chyb ve všech svých činnostech, a to eliminováním neshod dříve, než se objeví. Six Sigma je disciplinovaný systémový přístup, který je založený na práci s daty a fakty. Z velké části se opírá o využití statistických metod, čímž se odlišuje od ostatních přístupů. Obecný cíl Six Sigma je zvládnout procesy natolik, že se nebude vyskytovat víc než 3,4 chyb na milion příležitostí.

« Zpět do Slovníčku