Kaizen

« Zpět do Slovníčku

Pojmenování Kaizen vzniklo spojením dvou japonských znaků Kai v češtině “změna” a Zen “dobro”. Tato filozofie postupného a neustálého zlepšování výrobních procesů, byla poprvé použita po 2. světové válce v japonských firmách.

Hlavní myšlenou je provádění velkého počtu malých změn, které v delším časovém období přispějí k jedné velké změně. Plýtvání zdrojů a času při výrobním procesu je označováno jako MUDA.

« Zpět do Slovníčku