Nadnárodní zlepšovací projekty

Autor: Martin O´Malley

Společnost SC&C Partner se stále častěji zapojuje do nadnárodních projektů, v rámci kterých naši klienti využívají našich služeb v jiných zeměpisných oblastech nebo v rámci kterých více spolupracujeme s našimi globálními partnery.

Vždy je potěšující vědět, že můžeme ovlivnit nejen danou oblast, ale že můžeme sdílet poznatky napříč kulturami. Také užší spolupráce s podnikovými funkcemi nadnárodních společností často přináší synergický efekt, který není možný při práci s jednotlivými lokalitami.

Mezi nedávné projekty patří řešení problémů pro dodavatele automobilového průmyslu Tier 1 s pobočkami v Rumunsku, Francii a Tunisku a také v Mexiku a Japonsku, Kaizen workshopy pro dodavatele dílů pro domácí spotřebiče s továrnami v Česku, na Slovensku a v Bulharsku a dalšího nadnárodního dodavatele automobilového průmyslu s pobočkami ve všech obsahových oblastech, kde jsme pracovali na rozsáhlém projektu zpracování dat.

Tato práce s sebou přináší značné množství cestování, a to i v dnešní, doufejme již téměř skončené, době COVID, nicméně pokud jde o řešení problémů a aktivity Kaizen, není pochyb o tom, že workshopy F2F jsou mnohem účinnější a efektivnější než jakékoli on-line aktivity.


Autor: Martin O´Malley