MSA (Measurement System Analysis)

« Zpět do Slovníčku

Je metoda, která slouží k ověření věrohodnosti sbíraných dat. Cílem je posoudit kvalitu získávaných naměřených hodnot tím, že se odhalí, nakolik je systém měření či posouzení schopen poskytovat opakovaně stejné a správné výsledky bez ohledu na pracovníka, měřidlo či postup.

« Zpět do Slovníčku