Letní škola statistických metod

Cena: 15 900 
Forma: Online
Úroveň: Pro univerzity

Potřebujete pracovat se statistickými metodami ve Vašem výzkumu či v rámci výuky? Jste vědecký pracovník, doktorand, student nebo jen potřebujete vyhodnocovat data? 

Přihlaste se na Letní školu statistických metod pro akademickou sféru. Osvojte si práci s daty, naučte se pokročilé statistické metody a usnadněte si každodenní práci na svém výzkumu.

Délka školení je 5 dní.

 

Kategorie:

Popis

Program tradiční letní školy vychází přímo ze zkušeností lektorů s výzkumem a výukou na univerzitách. Inspiruje se i každodenními zkušenostmi s metodikou Six Sigma při zlepšování procesů v praxi. 

Na letní škole Vás seznámíme se základy statistiky a prácí ve statistickém programu Minitab. Naučíte se, jak provádět analýzy systému měření (MSA, Measurement System Analysis). Vysvětlíme si, co znamená stabilní proces a jak se využívá lineární regrese. Ukážeme si, jak fungují statistické testy pro rozhodování na základě dat a jak je aplikovat na svá data. Díky plánovanému experimentu (DoE, Design of Experiment) se Vám značně urychlí a zpřesní zpracování Vašich experimentálních výsledků, a to včetně jejich interpretace a prezentování.

Letní škola probíhá ve spolupráci s VUT v Brně.

Harmonogram

1. den: Příprava na statistickou analýzu
 • první kroky
 • příprava dat pro analýzu
 • grafické znázorňování dat a jeho úskalí
 • základní statistické charakteristiky a jejich využití
 • intervalové odhady číselných charakteristik
2. den: Testování hypotéz
 • úvod do testování hypotéz
 • test normality dat
 • p-testy
 • chí-kvadrát test nezávislosti
 • t-testy a další testy hypotéz
 • neparametrické testy
 • síla testu a volba rozsahu vzorku
 • ANOVA
3. den: Analýza systému měření, stabilita
 • analýza systému měření MSA Measurement System Analysis, Gage R&R
 • stabilita procesů (SPC)
 • regulační diagramy
 • úvod do regrese
 • lineární regrese
4. den: Regresní modely, Plánovaný experiment (DoE)
 • vícerozměrná regrese
 • logistická regrese
 • nelineární regrese
 • DoE metoda návrhu experimentů
 • DoE úplný faktorový plán
5. den: Pokročilé metody plánovaného experimentu (DoE)
 • úspora počtu měření pomocí částečného faktorového plánu
 • optimalizace
 • odezvové plochy
 • směsové plány

Průběh školení

Absolvujete pět dní po osmi hodinách, celkem tedy 40 hodin školení za přítomnosti zkušeného lektora. Ve výuce se používá statistický software Minitab a kombinuje se potřebná teorii s praktickými příklady, simulacemi a diskusemi. Díky simulačním hrám se metody naučíte ihned aplikovat v praxi.

Každý den bude dostatečný prostor pro Vaše dotazy a individuální konzultace Vašich prací.

Letní škola probíhá ve spolupráci s VUT v Brně.

Pro koho

 • akademické a vědecké pracovníky
 • doktorandy
 • studenty
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Zahrnuto v ceně

 • celkem 40 hodin výuky s lektorem, cvičení a diskusí
 • tréninkové materiály studijní podklady a příručka Minitab
 • možnost zapůjčení notebooku se statistickým softwarem Minitab
 • osvědčení o absolvování kurzu Letní škola statistických metod