Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt – BRNO

Cena: 49 000 
Forma: Prezenčně
Úroveň: Procesní inženýři Management Manažeři kvality Project manager Team Leader

Staňte se specialistou na zlepšování firemních procesů, procesní optimalizaci a zajištění top kvality služeb i výrobků. Naučte se řídit zlepšovací projekty, snižovat zmetkovitost, zvyšovat zisky společnosti a vnést do všech procesů vyšší efektivitu.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6 – 12 účastníků přímo ve vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z vaší firmy, datovou analýzu si ukázat na vašich datech. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní.

Délka školení je 10 dní.
Kategorie:

Popis

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálku zaměstnanců.

Green Belt trénink je akreditovaný program, který poskytuje kompletní znalost metodiky pro zlepšování procesů DMAIC a jejich nástrojů. 

Naučíme Vás vést zlepšovací projekty pomocí metodiky DMAIC, sbírat a analyzovat data, optimalizovat procesy, hledat kořenové příčiny problémů. Jednotlivé nástroje s Vámi prakticky procvičíme a na základě úspěšného projektu získáte mezinárodně uznávanou certifikaci Lean Six Sigma Green Belt. 

Pro účast není vyžadováno absolvování školení Yellow Belt.

Co se naučíte

 • principy a přínosy Lean Six Sigma (7 druhů plýtvání, variabilita a kvalita procesu)
 • výběr a definice DMAIC projektů a jeho vedení
 • Všechny fáze metodiky DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control), která ukazuje cestu od problému až k jeho vyřešení.
 • klíčové nástroje metodiky DMAIC (SIPOC, Flowchart, VSM, Fishbone, 5x proč, 5S, Poka Yoke, standardizace procesů a mnoho dalších)
 • pokročilé nástroje statistiky (grafická analýza, testování statistických hypotéz, korelace, regresní analýza, MSA, stabilita SPC a způsobilost)
 • jak hledat a vybrat nejlepší řešení pro odstranění problému a zajistit dlouhodobou udržitelnost řešení
 • Získáte tipy, jak metodiku a nástroje co nejefektivněji používat.

Harmonogram

Absolvujete tři prezenční třídenní bloky a jeden den online. V rámci prezenčních dní se celý den kombinuje teoretická část s praktickými simulacemi a příklady a diskuse s lektorem i ostatními účastníky. Poslední den online slouží k zopakování všech témat a napsání závěrečného testu. Dle potřeby je pro Vás lektor každý den k dispozici pro individuální konzultaci projektu.

Vše zvládnete během 3 měsíců včetně závěrečného testu. V každém měsíci vždy probíhá jeden ucelený třídenní blok, poté Vám pomůžeme dokončit zlepšovací projekt a program ukončíte mezinárodně uznávanou certifikací Lean Six Sigma Green Belt.

 • blok 3 dny – PREZENČNĚ
 • blok 3 dny – PREZENČNĚ
 • blok 3 dny – PREZENČNĚ
 • blok 1 den – ONLINE – závěrečné opakování a přezkoušení (test)

Pro koho

 • vedoucí projektových týmů (Project Manager, Process Engineer, …)
 • členy pracovního týmu (Team Leader, Quality Manager, …)
 • Všechny, kteří chtějí pracovat na trvalém zlepšování.

Výhody prezenčního tréninku

 • předání celého know-how prezenční formou
 • podrobnější teoretická průprava
 • týmové praktické procvičení nástrojů v rámci simulací
 • diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby
 • konzultační podpora při práci na Vašem reálném projektu

Zahrnuto v ceně

 • celkem 10 dní výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací projektu
 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • 30denní verze softwaru Minitab
 • online zkušební i závěrečný test
 • kniha Příručka Lean Six Sigma 
 • kniha Minitab příručka uživatele
 • osvědčení o absolvování kurzu: Lean Six Sigma Green Belt
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Green Belt
 • online konzultační podpora po dobu 1 roku od ukončení tréninku

Jedinou metodou, jak získat certifikát IASSC, je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky IASSC. Na požádání poskytujeme přístup k IASSC certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.