Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt – BRNO

Cena: 49 000 

Forma: Prezenčně

Termíny:
24. - 26. 5.; 7. - 9. 6.; 19. - 21. 6. 2023 + 29. 6. 2023 online test
3. - 5. 10.; 24. - 26. 10.; 14. - 16. 11. 2023 + 20. 11. 2023 online test

Staňte se specialistou na zlepšování firemních procesů, procesní optimalizaci a zajištění top kvality služeb i výrobků. Naučte se řídit zlepšovací projekty, snižovat zmetkovitost, zvyšovat zisky společnosti a vnést do všech procesů vyšší efektivitu.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6 – 12 účastníků přímo ve vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z vaší firmy, datovou analýzu si ukázat na vašich datech. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní.

Délka školení je 10 dní.

Popis

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálku zaměstnanců.

Green Belt trénink je akreditovaný program, který poskytuje kompletní znalost metodiky pro zlepšování procesů DMAIC a jejich nástrojů. 

Naučíme Vás vést zlepšovací projekty pomocí metodiky DMAIC, sbírat a analyzovat data, optimalizovat procesy, hledat kořenové příčiny problémů. Jednotlivé nástroje s Vámi prakticky procvičíme a na základě úspěšného projektu získáte mezinárodně uznávanou certifikaci Lean Six Sigma Green Belt. 

Pro účast není vyžadováno absolvování školení Yellow Belt.

Co se naučíte

 • principy a přínosy Lean Six Sigma (7 druhů plýtvání, variabilita a kvalita procesu)
 • výběr a definice DMAIC projektů a jeho vedení
 • Všechny fáze metodiky DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control), která ukazuje cestu od problému až k jeho vyřešení.
 • klíčové nástroje metodiky DMAIC (SIPOC, Flowchart, VSM, Fishbone, 5x proč, 5S, Poka Yoke, standardizace procesů a mnoho dalších)
 • pokročilé nástroje statistiky (grafická analýza, testování statistických hypotéz, korelace, regresní analýza, MSA, stabilita SPC a způsobilost)
 • jak hledat a vybrat nejlepší řešení pro odstranění problému a zajistit dlouhodobou udržitelnost řešení
 • Získáte tipy, jak metodiku a nástroje co nejefektivněji používat.

Harmonogram

Absolvujete tři prezenční třídenní bloky a jeden den online. V rámci prezenčních dní se celý den kombinuje teoretická část s praktickými simulacemi a příklady a diskuse s lektorem i ostatními účastníky. Poslední den online slouží k zopakování všech témat a napsání závěrečného testu. Dle potřeby je pro Vás lektor každý den k dispozici pro individuální konzultaci projektu.

Vše zvládnete během 3 měsíců včetně závěrečného testu. V každém měsíci vždy probíhá jeden ucelený třídenní blok, poté Vám pomůžeme dokončit zlepšovací projekt a program ukončíte mezinárodně uznávanou certifikací Lean Six Sigma Green Belt.

 • blok 3 dny – PREZENČNĚ
 • blok 3 dny – PREZENČNĚ
 • blok 3 dny – PREZENČNĚ
 • blok 1 den – ONLINE – závěrečné opakování a přezkoušení (test)

Pro koho

 • vedoucí projektových týmů (Project Manager, Process Engineer, …)
 • členy pracovního týmu (Team Leader, Quality Manager, …)
 • Všechny, kteří chtějí pracovat na trvalém zlepšování.

Výhody prezenčního tréninku

 • předání celého know-how prezenční formou
 • podrobnější teoretická průprava
 • týmové praktické procvičení nástrojů v rámci simulací
 • diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby
 • konzultační podpora při práci na Vašem reálném projektu

Zahrnuto v ceně

 • celkem 10 dní výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací projektu
 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • 30denní verze softwaru Minitab
 • online zkušební i závěrečný test
 • kniha Příručka Lean Six Sigma 
 • kniha Minitab příručka uživatele
 • osvědčení o absolvování kurzu: Lean Six Sigma Green Belt
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Green Belt
 • online konzultační podpora po dobu 1 roku od ukončení tréninku

Jedinou metodou, jak získat certifikát IASSC, je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky IASSC. Na požádání poskytujeme přístup k IASSC certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.