Nadnárodní zlepšovací projekty

Autor: Martin O´Malley Společnost SC&C Partner se stále častěji zapojuje do nadnárodních projektů, v rámci kterých naši klienti využívají našich služeb v jiných zeměpisných oblastech nebo v rámci kterých více spolupracujeme s našimi globálními partnery. Vždy je potěšující vědět, že můžeme ovlivnit nejen danou oblast, ale že můžeme sdílet poznatky napříč kulturami. Také užší spolupráce …

Přečíst článek ➤

Kaizen Workshopy

Neustále vidíme velký zájem o Lean Kaizen Workshopy.

✔ Je to především mezi klienty, kteří mají zájem zapojit do zlepšovacích iniciativ co nejvíce zaměstnanců.

✔ Spíše než spoléhat se na školení, které jim poskytne potřebné dovednosti, jsou workshopy Kaizen opravdu skvělé, protože dochází k efektu „učení se praxí“. Samozřejmě je užitečné poskytnout základní školení, a to bezprostředně před kaizenem nebo i krátká sezení během akce.

Přečíst článek ➤