5S

« Zpět do Slovníčku

5S je proces a metoda pro vytvoření a udržení organizovaného, čistého a vysoce výkonného pracovního prostředí, ve kterém je právě to, co je v danou chvíli zapotřebí. Je základem pro neustálé zlepšování, nulovou chybovost, snížení nákladů a zvýšení bezpečnosti práce.

Zkratka 5S vyjadřuje počáteční písmena pěti klíčových kroků techniky, která vznikla v Japonsku ve firmě Toyota Production System. Konkrétně se jedná o slova: Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain.

Sort (Seiri) – Třídění – Jednoznačné rozlišení potřebných a nepotřebných položek a následné odstranění nepotřebných.
Set in Order (Seiton) – Nastavení pořádku – Udržení potřebných položek na správném místě pro snadnou a okamžitou možnost použití.
Shine (Seisto) – Lesk – Uchování pracoviště čistého a uklizeného.
Standardize (Seiketsu) – Standardizace – Standardizovaný úklid. Je to stav, který podporujeme, udržujeme-li první tři pilíře.
Sustain (Shitsuke) – Zachování – Vytvoření návyku zachovávání zavedených procedur.

5S nevyžaduje žádné složité manažerské techniky, používá zdravý rozum pro identifikaci zdrojů plýtvání a různých nepotřebných věcí. Metoda je mimo jiné součástí metodiky Lean a Lean Six Sigma.

« Zpět do Slovníčku