Paretovo pravidlo jako rozhodovací nástroj

Paretův diagram je základním nástrojem kvality. Pomůže identifikovat nejčastější defekty, stížnosti a jakékoliv další faktory, které dokážete spočítat a třídit. Díky tomu můžete své úsilí efektivně zacílit.

Co je Paretův diagram?

Diagram je pojmenován po muži jménem Vilfredo Pareto, původce pravidla “80:20”. Toto pravidlo mimo jiné říká, že za většinu (80%) našich problémů obvykle může jen několik významných příčin (20%).

Příklad Paretova diagramu
Příklad Paretova diagramu

Jak číst Paretův diagram?

  • Paretův diagram je sloupcový graf, ve kterém jsou uspořádané sloupce (výskyty) od největšího  po nejmenší zleva doprava.
  • Seřazením sloupců vám Paretův diagram pomůže vizualizovat, které faktory jsou nejkritičtější.
  • Na levé vertikální ose je obvykle zobrazen počet výskytů v jednotlivých kategorií. Pravá vertikální osa potom udává tyto výskyty v procentech.
  • Pro Paretův diagram je typická křivka, která leží nad jednotlivými sloupci a vyjadřuje kumulativní součet výskytů v procentech. 
  • Dle pravidla “80:20” vám tedy křivka říká, abyste se zaměřili na několik významných kategorií (20 %), které způsobují 80 % vašich problémů. V příkladu výše to znamená, že bychom své úsilí měli zacílit na 4 kategorie – nedostatek operátorů, nedostatek materiálu, vadný materiál a porucha stroje.

Pokud vám Paretův diagram připadá jednoduchý, je to dobře, on totiž jednoduchý je. Ale jako každý jednoduchý nástroj lze Paretův diagram použít na velmi širokou škálu situací.

Chcete se dozvědět více? Vyzkoušejte naše Videa základů statistiky pro každého.