Kvalita

Pracovník kvality je zodpovědný za kontrolu kvality hotových výrobků. Vyhodnocuje zmetkovitost produkce a provádí interní audity. Podílí se na analýze kořenových příčiny zjištěných chyb a vad. Zlepšuje procesy jakosti ve výrobě a školí pracovníky pro kontrolu kvality.