TPM: Údržba a efektivita strojů

Cena: Na základě nabídky
Forma: Prezenčně
Úroveň: Talenti Kvalita Výroba

Předejděte neplánovaným prostojům, poruchám a ztrátám v souvislosti s neefektivním využíváním strojů. Seznamte se s metodou TPM (Total Productive Maintenance), optimalizujte s námi využití Vašeho strojního vybavení, a zefektivněte tak chod Vaší výroby.

Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, v rámci nichž můžeme udělat praktický workshop na vybraném stroji, zavést změny a navrhnout plán TPM. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti problému.

Standardní délka školení je 1 den.
Požádat o nabídku

Popis

TPM (Total Productive Maintenance) je soubor činností pro udržení zařízení v optimálních podmínkách. Umožňuje eliminovat neplánované prostoje a vede ke spolupráci mezi operátory a údržbou. Totálně produktivní údržba usiluje o maximální efektivnost výrobního zařízení a snaží se předcházet ztrátám v souvislosti s neefektivním využíváním strojů. Při hodnocení celkové účinnosti zařízení se hledá rovnováha mezi využitím stroje, jeho výkonem a kvalitou.

Ke zhodnocení stávajících provozních podmínek se používá ukazatel celkové účinnosti zařízení OEE (Overall Equipment Effectivenes). Tento ukazatel hledá rovnováhu mezi využitím stroje, jeho výkonem a kvalitou.

Co se naučíte

 • principy štíhlé údržby a jak ovlivňuje efektivitu podniku
 • analýzu stavu strojního vybavení
 • postup při zavádění TPM (Total Productive Maintenance)
 • využití ukazatele celkové účinnosti zařízení OEE (Overall Equipment Effectivenes)
 • neplánované prostoje vs. údržba zařízení
 • rozdíly mezi reaktivní, preventivní, prediktivní a proaktivní údržbou
 • důležitost spolupráce údržby a výroby a jak ji nastavit
 • principy controllingu v údržbě
 • postup, jak udržovat zařízení v optimálních podmínkách
 • eliminaci neplánovaných prostojů
 • znalosti pro určení prioritního zařízení pro údržbu

Harmonogram

Na jednodenním tréninku se prolíná teorie s praktickými příklady, simulacemi a diskusí s lektorem i ostatními účastníky. Veškeré získané teoretické znalosti si s ostatními účastníky v týmu prakticky vyzkoušíte a osvojíte.

Na konci tréninku získáte osvědčení o absolvování kurzu TPM: Údržba a efektivita strojů.

Pro koho

 • vedoucí pracovníky údržby
 • pracovníky z výroby
 • mistry
 • procesní inženýry
 • vedoucí zlepšovacích týmů
 • kohokoliv se zájmem o zvýšení efektivnosti zařízení

Zahrnuto v ceně

 • celkem osm hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • tréninkové materiály –⁠ studijní podklady, šablony nástrojů
 • osvědčení o absolvování kurzu TPM: Údržba a efektivita strojů