Workshop: Belbin sestavení týmu

Cena: Na základě nabídky
Forma: Online
Úroveň: Administrativa Management Top management Výroba
 • Tvoříte nový projektový tým nebo potřebujete zvýšit výkon stávajícího týmu? 
 • Potřebujete posoudit vhodnost kandidáta na dané pracovní místo?
 • Chcete vybudovat produktivní pracovní vztahy založené na porozumění?
 • Řešíte často spory, neaktivitu či nesplnění cílů týmy?

Členové týmu vyhledávají určité role a jejich výkon je perfektní v těch, které jsou jim nejvíce přirozené.“ (Meredith Belbin)

Zprostředkujeme Vám posouzení Vašeho týmu z hlediska vyváženosti rolí a spolu s Vámi doporučíme případné změny pro zvýšení funkčnosti týmu.

Standardní délka školení je 1 den.
Požádat o nabídku

Popis

Meredith Belbin identifikoval devět typů týmových rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů a přípustných slabin. Týmové role popisují vzorce chování, které ovšem nejsou neměnné a jsou ovlivněny různými faktory. Každý výstup je tedy pouze odrazem Vašeho chování v daném čase a může se změnit.

Znalost týmových rolí Vám usnadní identifikaci chování lidí jejich silných a slabých stránek a růst efektivity na pracovišti.

Členové týmu musí rozumět vlastním týmovým rolím stejně jako rolím svých kolegů. Lépe pak poznají, kdy mají přispívat a kdy ponechat iniciativu druhým s vhodnější rolí pro daný úkol. Současně se naučí rozpoznat svoje přípustné a nepřípustné slabiny omezující jejich vlastní výkon.

Další informace o metodice naleznete například pod tímto odkazem: https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles.

Co se naučíte

 • jednotlivé týmové role podle Belbina, jejich silné i slabé stránky
 • vliv týmových rolí na spolupráci v týmu
 • uvědomění si vlastních týmových rolí
 • jak sestavit funkční tým a dále jej rozvíjet

Harmonogram

Workshop představuje kombinaci teorie metodiky Belbinových týmových rolí a konkrétních výsledků jednotlivců z online testování. 

Před zahájením workshopu vyplníte osobní Belbinův test týmových rolí a požádáte minimálně čtyři další hodnotitele, kteří jsou schopni skutečně posoudit Vaše chování v týmu. Výsledkem je souhrnná zpráva posuzující Vaše sebehodnocení i tak výsledky ostatních hodnotitelů. 

V úvodu workshopu se zaměříme na pochopení metodiky, porozumění jednotlivým týmových rolí a využití této znalosti při sestavování projektového týmu, náboru nových zaměstnanců do stávajícího týmu nebo při rozvoji týmu. Součástí workshopu je i zjištění, které role jsou opačné, a jak mohou nesprávným propojením členů týmu snížit celkový výkon  týmu. 

V druhé části workshopu, po detailním seznámení s jednotlivými týmovými rolemi, projdeme individuální výsledky jednotlivých účastníků a sestavíme finální profil daného týmu. 

Díky kombinaci teorie a konkrétních výsledků velmi dobře pochopíte celou metodiku a ihned ji využijete v praxi. Současně můžete výsledky testu dále uplatnit při sestavení individuálního rozvojového plánu. Dále jej může využít nadřízený v rámci rozvoje potenciálu daného zaměstnance. 

Lektorem kurzu je certifikovaný trenér Belbinových týmových rolí.  

Existují i další možnosti, jak u Vás metodiku zavést a aplikovat. Pro podrobnosti nás prosím kontaktujte

Pro koho

 • pracovníky HR, personalisty
 • vedoucí týmů
 • Kohokoliv se zájmem o zajištění efektivní práce ve svém týmu

Zahrnuto v ceně

 • osobní Belbinův test týmových rolí
 • souhrnná zpráva posuzující sebehodnocení i výsledky ostatních hodnotitelů
 • studijní materiály
 • sestavení finálního profilu týmu