Administrativa

Administrativní pracovník se stará o organizační, provozní a administrativní záležitosti. Vykonávání opakovaných administrativních prací podle určených postupů a instrukcí. Organizuje a připravuje firemní jednání a zasedání. Organizuje společenské a firemní akce. Přijímá, distribuuje a eviduje došlou poštu. Zajišťuje distribuci a archivaci dokumentů.