Value Stream Mapping (VSM)

Cena: Na základě nabídky
Forma: Online
Úroveň: Výroba Administrativa Kvalita Management Talenti

Potřebujete podrobně zmapovat Vaše procesy a odhalit plýtvání, úzká místa a potenciály pro zlepšování? Nevíte, kudy Vám utíkají peníze nebo čas? Naučte se využívat VSM (Value Stream Map) pro dokonalé poznání Vašich procesů a jako podklad pro jejich optimalizaci. 

Trénink je také možný realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, které strávíme přímo s účastníky mapováním procesu na vybraném pracovišti. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti procesu.

Standardní délka školení je 1 den.

 

Požádat o nabídku

Popis

Cílem mapování metodou VSM (Value Stream Mapping) je zachytit všechny klíčové toky – práci, informace, materiály a další důležité metriky procesu. Vytvoření mapy je náročnější než tvorba vývojových diagramů, ale přináší více poznání. Je mnohem užitečnější pro odhalení a vyčíslení plýtvání, které je možné odstranit. Proto vytvoříte rychlejší a jednodušší procesy, které pružněji reagují na změny poptávky zákazníka a v nichž se zaměstnanci lépe orientují.

Co se naučíte

 • základy procesního řízení, jak procesy mapovat a analyzovat
 • jednotlivé druhy procesních map a jejich rozdíly v používání
 • postup pro tvorbu mapy VSM (Value Stream Map)
 • přípravu před samotným mapováním
 • praktickou tvorbu mapy VSM v týmu
 • hlavní úskalí při mapování procesů, a jak se jich vyvarovat
 • tipy a rady pro mapování procesů

Harmonogram

Jednodenním tréninkem se prolíná simulační hra, ve které si vyzkoušíte způsob mapování a analyzování současného stavu procesu pomocí VSM (Value Stream Map) včetně odhalení plýtvání a návrhu zlepšeného stavu. 

V praxi zažijete výhody vytváření mapy toku hodnoty:

 • Vizualizujete a detailně popíšete proces.
 • Mapování v týmu, kdy každý má jen částečnou znalost procesu, pomáhá pochopení procesu jako celku a jeho současných problémů. 
 • Identifikace příležitostí pro zlepšení a uvědomění si, jak by měl proces fungovat po odstranění plýtvání.
 • Uvědomění si potřebu komunikace v rámci týmu, uvnitř a vně organizace.

Na konci tréninku získáte osvědčení o absolvování kurzu Lean: Nástroj VSM (Value Stream Map). 

Pro koho

 • pracovníky z výroby, mistry
 • procesní inženýry
 • manažery kvality
 • střední management
 • kohokoliv se zájmem o zmapování svých procesů

Zahrnuto v ceně

 • celkem osm hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • tréninkové materiály – studijní podklady, šablony nástrojů
 • osvědčení o absolvování kurzu Lean: Nástroj VSM (Value Stream Map)