G8D A QRQC

Cena: Na základě nabídky
Forma: Prezenčně
Úroveň: Kvalita Management Talenti Výroba

Řešte problémy svižně, efektivně a ke spokojenosti zákazníka. Naučte se účinné metody řízení a zlepšování kvality procesů G8D a QRQC, které rychle reagují na problémy, u nichž je příčina neznámá. Získejte znalosti, které Vám umožní stát se výkonnými členy řešitelských týmů.

Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, kdy pod vedením lektora účastníci postupně v týmech prakticky provedou analýzu na konkrétně zvoleném problému z Vašeho prostředí. Tím je umožněno efektivní přenesení získaných znalostí a dovedností přímo do pracovního procesu klienta. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti problému.

Standardní délka školení je 1 den.

 

Požádat o nabídku

Popis

Metodika G8D je zákazníky požadována při řešení a komunikaci problémů s kvalitou. G8D, kterou používala v původní formě automobilka Ford a americká armáda, reaguje na potíže a zabraňuje, aby se neshody opakovaně nedostaly k zákazníkovi. Zvládnutím a zavedením této metodiky urychlíte identifikaci problému, jeho odstranění a standardizujete komunikaci se zákazníkem.

Doplněním o metodu QRQC (Quick Response Quality Control) dosáhnete rychlé reakce a kontroly kvality a zabráníte opakujícím se problémům. Budete schopni ochránit  Vaše interní procesy a zabránit tomu, aby se nekvalitní produkt dostal k Vašemu zákazníkovi.

Získáte znalosti, které Vám umožní stát se výkonnými členy řešitelských týmů. Naučíte se zjišťovat příčiny problémů, provádět nápravná opatření vedoucí k zamezení jejich opakovanému výskytu a doporučovat zlepšování procesů. Práce  na analýze bude efektivnější, účinnější a výsledkem bude zvýšená spokojenost interních a externích zákazníků.

Standardní délka školení je 1 den.

Co se naučíte

 • úvod do problematiky, role prevence a předcházení problémů
 • řešení stížností a reklamací, smysl PDCA
 • příprava na proces dílčích „D“, vytvoření týmu, popis problému
 • problém –⁠ příčina –⁠ opatření (vydefinování potenciálních kořenových příčin, opatření a bodu úniku)
 • okamžitá (krátkodobá) opatření vs. nápravná opatření
 • pochopit význam dočasných opatření (ICA, D3)
 • možné příčiny, kontrola možných příčin, prověření a prokázání
 • analýza a ověření kořenových příčin a bodů úniku
 • výběr a ověření trvalých opatření k nápravě (PCA, D5) u kořenových příčin a bodů úniku 
 • uskutečnění a potvrzení efektivnosti trvalých opatření k nápravě (PCA)
 • prevence výskytu u jiných typů a procesů a uzavření
 • podpůrné metody brainstorming, pětkrát proč, diagram příčin a následku
 • týmové řešení problémů a metodika rychlé reakce při řízení (QRQC)
 • QRQC, souvislost G8D a QRQC
 • G8D, význam příčin pro nápravu, důležitost prevence a systematického postupu 
 • diskuse, řešení případových studií a WS

Harmonogram

Na jednodenním tréninku se prolíná teorie s praktickými příklady, simulacemi a diskusí s lektorem i ostatními účastníky. Veškeré získané teoretické znalosti si s ostatními účastníky v týmu prakticky vyzkoušíte a osvojíte.

V rámci tréninku klademe velký důraz na praktické procvičení postupu analýzy G8D A QRQC ve všech krocích na zvoleném příkladu a na týmovou práci. Získáte znalosti a dovednosti i formou simulačních her.

Trénink je také možný realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, kdy pod vedením lektora účastníci postupně v týmech prakticky provedou analýzu na konkrétně zvoleném problému z Vašeho prostředí. Tím je umožněno efektivní přenesení získaných znalostí a dovedností přímo do pracovního procesu klienta. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti problému.

Na konci tréninku získáte osvědčení o absolvování kurzu G8D A QRQC.

Pro koho

 • management firmy a management kvality
 • pracovníky kvality, inženýry kvality
 • procesní inženýry
 • členy pracovního týmu
 • pracovníky zabývající se řešením problémů

Zahrnuto v ceně

 • celkem osm hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • tréninkové materiály –⁠ studijní podklady, šablony nástrojů
 • osvědčení o absolvování kurzu G8D A QRQC