Afinitní diagram

« Zpět do Slovníčku

Je skupinová technika, která umožňuje shromáždit a utřídit velké množství myšlenek/problémů a potom je shrnout do vzájemně provázaných seskupení nebo kategorií. Používá se po zakončení brainstormingu/brainwritingu k uspořádání velkého množství vygenerovaných nápadů. Umožňuje porozumět i vztahu mezi možnými příčinami, čímž pomáhá objasnit strukturu řešených problémů.

« Zpět do Slovníčku