FMEA: Jak omezit výskyt vad

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 0:00
Délka 1 den Bloky tohoto školení
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Vypsané termíny

Žádná událost k zobrazení

Zamezte chybám ve výrobě pomocí identifikace a prevence vzniku vad. Analytická metoda FMEA vám pomůže při návrhu, vývoji i při procesu nového produktu.

Pro koho je kurz FMEA určen?

 • Pracovníky vývoje, konstrukce, technické přípravy výroby, výroby, montáže
 • Pracovníky zajišťující materiál
 • Pracovníky řízení kvality
 • Ostatní pracovníky vstupující do životního cyklu výrobku

Co se na školení FMEA naučíte?

Po absolvování tréninku ve vaší výrobě správně posoudíte a omezíte rizika vstupující do výrobků i procesů. Díky tomu optimalizujete procesy, zkrátíte dobu cyklu návrhu, zvýšíte životnost a snížíte zmetkovost vašeho výrobku. V důsledku toho také snížíte náklady.

Metoda FMEA zlepší vaše schopnosti:

 • Analyzovat a řídit rizika v rámci životního cyklu výrobku
 • Definovat možné druhy vad a selhání
 • Určit možné důsledky vad
 • Ohodnotit míru závažnosti vad směrem k zákazníkovi včetně doporučených kritérií hodnocení
 • Analyzovat proces, vyhledat příčinu a mechanismus vad, optimalizovat proces a výrobu
 • Ohodnotit pravděpodobnost výskytu vad
 • Vypočítat ukazatele priority rizika (míry rizika, RPN)
 • Sestavit doporučená opatření a plán činností

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Dotázat se