Design for Six Sigma Green Belt

Cena: Na základě nabídky
Forma: Prezenčně
Úroveň: Kvalita Management R&D Talenti Výroba

Naučte se, jak navrhnout produkt a nastavit výrobní proces pomocí světoznámé metodiky Design for Six Sigma (DFSS). Interaktivní formou (simulační hry) získáte teoretické znalosti i praktické dovednosti pro efektivní inovaci, vývoj nových produktů a snížení celkových nákladů projektu. Budete tak schopni významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Praktická část výuky může po dohodě probíhat na konkrétním, předem vybraném procesu Vaší firmy, čímž se dosáhne efektivnějšího přenosu znalostí a dovedností do Vašeho prostředí. Současně se zviditelní rozdíl mezi současným stavem a stavem po použití jednotlivých metod a nástrojů DFSS Proces. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Standardní délka školení je 10 dní.
Požádat o nabídku

Popis

Většina vad a nedostatků vzniká už během vývojového procesu. Design for Six Sigma (DFSS) je důsledný systematický postup navrhování produktů splňujících očekávání a touhu zákazníků. Principy DFSS umožní navrhovat a inovovat produkty tak, aby hned napoprvé a opakovaně naplnily očekávání zákazníků, cílové náklady, požadavky výroby i plánované termíny.

Kurz Design for Six Sigma Green Belt je přizpůsobený podmínkám evropského a českého prostředí. Opírá se o obecnou DFSS metodiku CDOV (Concept, Design, Optimize, Verify), kterou přizpůsobuje našim podmínkám, doplňuje ji o další postupy a jednotlivé metody a nástroje dále prohlubuje a rozvíjí podle současných poznatků a zkušeností. Metodiku jsme zároveň prohloubili a doplnili na základě našich dlouholetých zkušeností získaných prací na konkrétních projektech.

Co se naučíte

 • základní principy „štíhlého“ návrhu produktu a procesu, metodiky návrhu
 • postup pro sestavení úspěšného vývojového tým a jaké by měly být role účastníků
 • jak pracovat s požadavky zadání
 • kreativní techniky generování nových konceptů, výběr a vypilování konceptů, rozvíjení požadavků zadání k  charakteristikám produktu, dílů a procesů
 • funkční nákladová analýza, řešení inovací a technických rozporů pomocí postupů TRIZ
 • analýza rizik návrhu produktu a procesu (FMEA)
 • kritické parametry a jejich řízení, navrhování tolerancí, plánovaný experiment (DOE), robustní návrh produktu a procesu

Harmonogram

Absolvujete 10 dní v pěti výukových blocích. Každý blok trvá dva dny. Kurz využívá metodiku CDOC, která byla dále přizpůsobena reálnému vývojovému prostředí. 

Celý program je zaměřený prakticky a převážnou část představují simulační týmové úlohy, při kterých si interaktivním způsobem osvojíte znalosti a dovednosti jednotlivých metod a nástrojů DFSS. Všechny zařazené metody a nástroje si vyzkoušíte prakticky.

Během kurzu získáte znalosti a základní dovednosti pro použití klíčových metod a nástrojů DFSS. Výuka metod a nástrojů probíhá formou praktických cvičení a simulací. Během tréninku se využívá statistický software Minitab.

Po absolvování tohoto kurzu DFSS budete schopni aplikovat získané znalosti a dovednosti při řešení svých vývojových projektů.

Po ukončení tréninku a úspěšném složení závěrečného testu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu. Po prokázání použití metod a nástrojů Design for Six Sigma ve vývojovém projektu v průběhu 12 měsíců od dokončení tréninku můžete získat certifikát Design for Six Sigma Green Belt.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Praktická část výuky může po dohodě probíhat na konkrétním, předem vybraném procesu Vaší firmy, čímž se dosáhne efektivnější přenos znalostí a dovedností do vašeho prostředí. Současně se zviditelní rozdíl mezi současným stavem a stavem po použití jednotlivých metod a nástrojů DFSS Proces. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Pro koho

 • vývojové pracovníky
 • konstruktéry
 • inženýry, zapojené do vývoje nových nebo inovovaných produktů
 • vedoucí vývojových projektů
 • Pro firmy, které chtějí kvalitu produktu a procesu zajistit již ve vývojových fázích.

Zahrnuto v ceně

 • celkem 10 dní výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací
 • tištěné tréninkové materiály, šablony nástrojů, případové studie
 • závěrečný test
 • osvědčení o absolvování kurzu Design for Six Sigma Green Belt
 • certifikát Design for Six Sigma Green Belt