FMEA: Jak omezit výskyt vad

FMEA

Zamezte chybám ve výrobě pomocí identifikace a prevence vzniku vad. Analytická metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA, Analýza možností vzniku vad a jejich následků) Vám pomůže při návrhu, vývoji i při procesu nového produktu. Po absolvování tréninku ve Vaší výrobě správně posoudíte a omezíte rizika ovlivňující výrobky i procesy. Díky tomu optimalizujete procesy, zkrátíte dobu cyklu návrhu, zvýšíte životnost a snížíte zmetkovost Vašeho výrobku. V důsledku toho také snížíte náklady.

Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, kdy pod vedením lektora účastníci postupně v týmech prakticky provedou analýzu FMEA na vhodném konkrétně zvoleném produktu nebo procesu z Vašeho prostředí. Tím je umožněno efektivní přenesení získaných znalostí a dovedností přímo do pracovního procesu klienta. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti problému

Standardní délka školení je 1 den.

Design for Six Sigma Green Belt

sigma green belt

Naučte se, jak navrhnout produkt a nastavit výrobní proces pomocí světoznámé metodiky Design for Six Sigma (DFSS). Interaktivní formou (simulační hry) získáte teoretické znalosti i praktické dovednosti pro efektivní inovaci, vývoj nových produktů a snížení celkových nákladů projektu. Budete tak schopni významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Praktická část výuky může po dohodě probíhat na konkrétním, předem vybraném procesu Vaší firmy, čímž se dosáhne efektivnějšího přenosu znalostí a dovedností do Vašeho prostředí. Současně se zviditelní rozdíl mezi současným stavem a stavem po použití jednotlivých metod a nástrojů DFSS Proces. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Standardní délka školení je 10 dní.

Čegan s.r.o.

Nevím, nikdo z účastníků neřekl nic špatného ani nikdo nemluvil o zlepšení, naopak všichni spokojeni, hodnotili školení pozitivně.