FMEA

« Zpět do Slovníčku

FMEA je zkratka vytvořena z počátečních písmen slovního spojení “Failure Modes and Effects Analysis”. V českém překladu se používá spojení “Analýza možných vad a jejich následků”. Je to základní analytická metoda, jejímž cílem je identifikace a prevence možných vznikůvad ve výrobě, při návrhu a vývoji nového výrobku nebo procesu.

FMEA se používá ve vývoji ke snížení rizika selhání spolehlivosti, údržby, pohotovosti a bezpečnosti. Analýza systému, výrobku nebo procesu pomáhá správně naladit technické specifikace a podnítit úsilí pro zlepšení, které může zákazník vidět. Metodu lze použít jak pro ohodnocení a následnou eliminaci rizik spojených s vlastním řešením, tak i pro ohodnocení a eliminaci rizik spojených s jeho implementací.

« Zpět do Slovníčku