Design for Six Sigma: Green Belt

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 0:00
Délka 10 dnů Bloky tohoto školení
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Vypsané termíny

Žádná událost k zobrazení

Místo konání
Brno

Většina vad a nedostatků vzniká už během vývojového procesu. Design for Six Sigma je důsledný systematický postup navrhování produktů splňujících očekávání a touhu zákazníků. Principy DFSS umožní navrhovat a inovovat produkty tak, aby hned napoprvé a opakovaně naplnily očekávání zákazníků, cílové náklady, požadavky výroby i plánované termíny.

Naučte se, jak navrhnout produkt a nastavit výrobní proces pomocí světoznámé metodiky Design for Six Sigma (DFSS).

Pro koho je kurz určen?

 • ✔ Vývojové pracovníky
 • ✔ Konstruktéry
 • ✔ Inženýry, zapojené ve vývoji nových nebo inovovaných produktů
 • ✔ Vedoucí vývojových projektů
 • ✔ Pro firmy, které chtějí kvalitu produktu a procesu zajistit již ve vývojových fázích

Co se na školení DFSS naučíte?

Interaktivní formou (simulační hry) získáte teoretické znalosti i praktické dovednosti pro efektivní inovaci a vývoj nových produktů a snížení celkových nákladů projektu. Budete tak schopni významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti vaší firmy.

 • ✔ Základní principy „štíhlého“ návrhu produktu a procesu, metodiky návrhu
 • ✔ Jak sestavit úspěšný vývojový tým a jaké by měly být role účastníků
 • ✔ Jak pracovat s požadavky zadání
 • ✔ Kreativní techniky generování nových konceptů, výběr a vypilování konceptů, rozvíjení požadavků zadání do charakteristik produktu, dílů a procesů
 • ✔ Funkční nákladová analýza, řešení inovací a technických rozporů pomocí postupů TRIZ
 • ✔ Analýza rizik návrhu produktu a procesu (FMEA)
 • ✔ Kritické parametry a jejich řízení, navrhování tolerancí, plánovaný experiment (DOE), robustní návrh produktu a procesu
 • ✔ Návrh pro snadnou vyrobitelnost a montáž (DFX), pravidla návrhu pro spolehlivost, validační testování, statistické nástroje pro návrh produktu a procesu

Metodika Design for Six Sigma

Kurz DFSSGreen Belt je přizpůsobený podmínkám evropského a českého prostředí. Metodiku jsme zároveň prohloubili a doplnili na základě našich dlouholetých zkušeností z práce na konkrétních projektech.

Po ukončení tréninku a úspěšném složení závěrečného testu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu. Po prokázání použití metod a nástrojů Design for Six Sigma na vývojovém projektu v průběhu 12 měsíců od dokončení tréninku můžete získat Green Belt DFSS certifikát.

Cena zahrnuje

 • ✔ 10 dnů školení
 • ✔ Školicí materiály
 • ✔ Šablony
 • ✔ Simulace v průběhu kurzu
 • ✔ Závěrečný test
 • ✔ Občerstvení po celou dobu kurzu

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Dotázat se