Praktický SMED workshop ve spol. AJ Metal Design a.s.

Cena: 14 500 
Forma: Prezenčně

Místo konání: AJ Metal Design a.s., Dlhé lúky 6971, Hrnčiarovce nad Parnou-Trnava, Slovensko

Připojte se na třídenní workshop SMED (Single Minute Exchange of Die) a staňte se odborníkem na rychlou výměnu nástrojů. Získejte dovednosti, které vám umožní maximalizovat efektivitu vaší výroby, minimalizovat ztráty času a dosáhnout vynikajících výsledků.

Workshop SMED vás nadchne. Během workshopu se zaměříme na analýzu skutečných procesů, přičemž využijeme data získané z reálného procesu v rámci prvního dne workshopu. Naše týmová spolupráce a interaktivní přístup zaručí, že získáte praktické dovednosti a novou perspektivu na zlepšování vašich výrobních procesů.

Délka školení jsou 3 dny.
Kategorie:

Popis

Tento workshop je určen pro všechny, kteří chtějí získat hlubší znalosti o této metodě a její praktickou aplikaci přímo ve výrobní společnosti AJ Metal Design a.s.. SMED je nástroj, který vám umožní minimalizovat čas potřebný pro výměnu nástrojů a zrychlí přestavbu vašich strojů.

Během tohoto workshopu projdeme klíčové principy SMED a naučíme vás techniky, které jsou nezbytné pro úspěšnou implementaci. Společně se budeme věnovat identifikaci neefektivních kroků, analýze časového plánu, eliminaci zbytečných činností a optimalizaci postupu přestavby. 

Workshop bude probíhat ve stimulujícím prostředí, kde budete mít příležitost aktivně se účastnit, pokládat otázky a spolupracovat s ostatními účastníky. Kdykoliv během workshopu vám bude k dispozici zkušený konzultant.

Co se naučíte

  • Porozumění principům a výhodám SMED (Single Minute Exchange of Die)
  • Identifikace neefektivních kroků v procesu výměny nástrojů/přestavby stroje
  • Analýza časového plánu 
  • Eliminace zbytečných činností a zkrácení času výměny nástrojů
  • Praktické použití klíčových nástrojů SMED, jako je analýza současného stavu, mapování procesu, 5x Proč, Poka Yoke a další
  • Získání dovedností pro efektivní implementaci SMED v rámci vaší organizace.
  • Sdílení zkušeností a případových studií týkajících se úspěšných aplikací SMED.

Pro koho

  • Vedoucí projektových týmů a manažeři (Project Manager, Process Engineer atd.), kteří chtějí zlepšit efektivitu výrobních procesů a minimalizovat ztráty času.
  • Členové pracovních týmů (Team Leader, Quality Manager atd.), kteří se podílejí na neustálém zlepšování v rámci organizace.
  • Pracovníci, kteří se zajímají o optimalizaci procesů a chybí jim znalosti a dovednosti v oblasti SMED

Harmonogram

Třídenní workshop vás provede kompletním procesem SMED, od teoretického základu po praktickou analýzu a tvorbu nového standardu. Na konci budete mít konkrétní akční plán pro implementaci zlepšení ve vaší organizaci.

Den 1: Teoretické školení a měření reálného procesu

Úvodní přednáška o základech SMED a jeho výhodách. Seznámení se s měřením a analýzou aktuálního procesu výměny nástrojů. Sběr dat a identifikace neefektivních kroků a identifikaci možností optimalizace. Diskuze a sdílení poznatků.

Den 2: Analýza procesu a tvorba nového standardu

Pokračování analýza procesu výměny nástrojů na základě získaných dat. Identifikace kořenových příčin problémů a hledání možných řešení. Identifikace klíčových kroků, změna interních činností na externí tam, kde to proces dovolí.

Den 3: Pokračování analýzy, tvorba nového standardu a akčního plánu

Dokončení analýzy procesu výměny nástrojů a vyhodnocení navržených řešení. Diskuze o přínosech a případných výzvách. Finalizace nového standardu pro rychlou výměnu nástrojů a příprava podkladů pro implementaci. Diskuze a společné vytvoření akčního plánu pro implementaci nového standardu. Zhodnocení celého workshopu, shrnutí klíčových poznatků a závěrečná diskuze. Vypracování akčního plánu pro implementaci nových postupů ve vaší organizaci.

Občerstvení a oběd zajištěn v ceně.