Sleva!

Dvoudenní kurz: Design FMEA a Process FMEA

Cena: 7 900 
Forma: Prezenčně

Chcete aktivně omezit chyby v procesech návrhu a vývoje výrobku, přípravy výroby a ve výrobě pomocí identifikace a prevence vzniku vad? Chcete průběžně řídit a omezit rizika?

Analytická metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA, Analýza možností vzniku vad a jejich následků) vám pomůže při návrhu a vývoji produktu i při návrhu nového či zdokonalování stávajícího procesu výroby nového produktu. Po absolvování tréninku lépe posoudíte a omezíte rizika výrobku i jeho výrobního procesu. Díky tomu bezpečněji optimalizujete procesy, zkrátíte dobu cyklu návrhu, zvýšíte životnost a snížíte zmetkovitost Vašeho výrobku, což se promítne do snížení nákladů životního cyklu výrobku.

Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, kdy pod vedením lektora účastníci postupně v týmech prakticky provedou analýzu FMEA na vhodném konkrétně zvoleném produktu nebo procesu z vašeho prostředí. Tím je umožněno efektivní přenesení získaných znalostí a dovedností přímo do pracovního procesu klienta. Cena a počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě vaší firmy i náročnosti problému.

Standardní délka školení je 2 dny. 
Kategorie:

Popis

Během tréninku se seznámíte formou praktického workshopu s analytickou metodou FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, Analýza možností vzniku vad a jejich následků) a s postupem praktického nasazení ve firmě. Získáte znalosti a dovednosti pro posuzování a prevenci rizik týkajících se produktu a procesu (Design FMEA, Process FMEA).

Při tréninku FMEA je použita česká a anglická terminologie podložená příslušnými technickými normami a v praxi zavedenými zvyklostmi, aby se účastníci dobře orientovali jak v používaném českém, tak i anglickém názvosloví.

Cílem kurzu je získat praktické informace o metodě FMEA (design a proces) na základě metodiky AIAG&VDA 2019. Zkusit si aplikaci metodiky na vlastní kůži při praktickém cvičení zaměřeném jak na oblast konstrukce (design) produktu, tak i na oblast návrhu procesu.

 

Dvoudenní kurz v sobě zahrnuje:

Můžete si zakoupit dvoudenní kurz nebo se přihlásit na každý den zvlášť.

 

 

Co se naučíte

 • analyzovat a řídit rizika v rámci životního cyklu výrobku
 • definovat možné druhy vad a selhání
 • určit možné důsledky vad
 • ohodnotit míru závažnosti vad směrem k zákazníkovi včetně doporučených kritérií hodnocení
 • analyzovat proces, vyhledat příčinu a mechanismus vad, optimalizovat proces a výrobu
 • ohodnotit pravděpodobnost výskytu vad
 • vypočítat ukazatele priority rizika (míry rizika, RPN)
 • sestavit doporučená opatření a plán činností

Harmonogram

 • Využití a benefity aplikace metodiky FMEA
 • Motivace plynoucí z prostředí (nejen) automobilového průmyslu
 • Metodika designové FMEA – zaměřeno na produkt
 • Metodika procesní FMEA – zaměřeno na proces
 • Vazby mezi QFD a FMEA a možné výstupy FMEA pro řízení kvality
 • Cvičení FMEA-D – praktický příklad
 • Cvičení FMEA-P – praktický příklad
 • Diskuze a závěr

Pro koho

 • pracovníky vývoje, konstrukce, technické přípravy výroby, výroby, montáže
 • pracovníky zajišťující materiál
 • pracovníky řízení kvality
 • pracovníky odpovědné za BOZP
 • ostatní pracovníky vstupující do životního cyklu výrobku

Zahrnuto v ceně

 • celkem dva dny výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • tréninkové materiály –⁠ studijní podklady, šablony nástrojů
 • osvědčení o absolvování kurzu FMEA: Jak omezit výskyt vad