Ewald Kiminich

Má dlouholeté zkušenosti s působením ve vrcholovém managementu výrobních organizací, zaměřuje se především na zavádění programů Operational Excellence.

Ewald je orientován na výsledky, má dlouholeté zkušenosti s působením ve vrcholovém managementu výrobních organizací, zaměřuje se především na zavádění programů Operational Excellence ve firmách s cílem zvýšit produktivitu, rychlost procesů a zajistit prostor pro růst a konkurenceschopnost. Filozofii, nástroje a metody Lean a Six Sigma aplikoval v různých výrobních podnicích z různých odvětví, se širokou škálou expertízy, především v automobilovém sektoru, službách, potravinářském průmyslu, různých strojírenských podnicích.

Odbornost a praktické zkušenosti

  • Identifikace možností snižování nákladů a zlepšování procesů
  • Metody a nástroje Lean Six Sigma 
  • Školitel, trenér a facilitátor Lean Six Sigma
  • Zavádění řízení procesů (Bussiness Process Management)
  • Vedl řadu projektů zaměřených na nákladovost a efektivitu procesů, programy Continuous Improvement v několika nadnárodních společnostech, např. Schaeffler, Eissmann Automotive Group, CZUB, Soufflet Agro atd.

Vzdělání a úspěchy

  • Univerzitní titul, University of Petrosani, Romania  (Faculty of Economics)
  • Certifikovaný Lean Six Sigma Black Belt
  • Úspěšně dokončil projekty, které byly pod dohledem klíčových zákazníků, jako jsou BMW, Porsche, Aston Martin, Audi atd.
  • Certifikovaný Bussiness Process Management
  • Certifikovaný Lean Expert

Kontakt