Black Belt

« Zpět do Slovníčku

Je to zaměstnanec, který většinu svého času věnuje řešení chronických problémů a strategických iniciativ firmy pomocí metodiky lean six sigma. SC&C Partner uděluje certifikát Black Belt na základě absolvování odpovídajícího kurzu doplněného o úspěšné vyřešení a obhájení 2 lean six sigma projektů (standardně realizovány během 6-8 měsíců, objem dosažených úspor nad 3 mil. Kč/rok).

« Zpět do Slovníčku