Lean: Nástroj VSM (Value Stream Map)

Value Stream Map

Potřebujete podrobně zmapovat Vaše procesy a odhalit plýtvání, úzká místa a potenciály pro zlepšování? Nevíte, kudy Vám utíkají peníze nebo čas? Naučte se využívat VSM (Value Stream Map) pro dokonalé poznání Vašich procesů a jako podklad pro jejich optimalizaci. 

Trénink je také možný realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, které strávíme přímo s účastníky mapováním procesu na vybraném pracovišti. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti procesu.

Standardní délka školení je 1 den.

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Map

Potřebujete podrobně zmapovat Vaše procesy a odhalit plýtvání, úzká místa a potenciály pro zlepšování? Nevíte, kudy Vám utíkají peníze nebo čas? Naučte se využívat VSM (Value Stream Map) pro dokonalé poznání Vašich procesů a jako podklad pro jejich optimalizaci. 

Trénink je také možný realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, které strávíme přímo s účastníky mapováním procesu na vybraném pracovišti. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti procesu.

Standardní délka školení je 1 den.