VSM (Value Stream Map)

« Zpět do Slovníčku

Je to komplexní mapa zachycující všechny kroky materiálového a informačního toku produktu na cestě od objednávky až k dodání zákazníkovi. Součástí mapy je analýza hodnotového toku a časová analýza.

« Zpět do Slovníčku