Statické testování hypotéz

« Zpět do Slovníčku

Jde o rigorózní postup, jak ověřit určité předpoklady či domněnky o procesech či produktech na základě omezeného počtu pozorovaných hodnot. Příkladem může být rozhodnutí, zda produkt splňuje předepsané specifikace, nebo zda seřízení stroje, změna technologie či změna financování vede ke změně vlastností výrobku, zisku.

« Zpět do Slovníčku